Miksi poliisi ei aina hälytä Vapepaa apuun?

Vapepa-verkoston hälytysryhmät toimivat tehtävillään viranomaisen hälyttäminä. Useimmiten hälytyksen tekee poliisiviranomainen ja avunpyyntö liittyy kadonneen henkilön etsintään. Entä miksi vastaan tulee aika ajoin tilanteita, jolloin poliisi ei pyydä apua Vapepalta?

Suurin osa poliisin Vapepalle tekemistä hälytyksistä liittyy hätäetsintöjen – ja varsinkin maastoetsintöjen – resurssiapuun. Viime aikoina poliisin puolelta on opittu hyödyntämään Vapepan osaamista paremmin myös muissa tilanteissa, kuten ensihuollon ja henkisen tuen tehtävissä.

– Kolarin tai tulipalon tapahtumapaikalla viranomainen saattaa tarvita hyvinkin nopeasti henkisen tuen resursseja ja -osaamista, kertoo vanhempi konstaapeli Jari Suomalainen Itä-Suomen poliisilaitokselta Joensuusta.

– Meillä on ohjeistettu, että siinä vaiheessa kun tehdään ennakkohälytystä, olisi hyvä olla tiedossa, millaista apua Vapepalta tarvitaan. Tällöin voidaan pyytää etupainotteisesti Vapepa-päivystäjältä sitä apua ja osaamista, mitä tilanteessa tarvitaan, Suomalainen taustoittaa.

Työturvallisuus etusijalla

Kun poliisi pyytää Vapepalta apua, huomioidaan ensimmäiseksi kaikki työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Ketään ei aseteta alttiiksi etukäteen tiedossa olevalle vaaralle.

– Esimerkiksi tulipalon jäljiltä ilmassa voi olla myrkkykaasuja, eikä vapaaehtoisia voida päästää paikalle ennen kuin ollaan varmoja, että alue on varmasti turvallinen. Täytyy muistaa, että monet paikat ja tilanteet saattavat olla jo itsessään vaarallisia meille virkaa tekeville, Suomalainen muistuttaa.

Taustalla vaikuttavat myös lakisääteiset syyt julkisen vallan käytöstä viranomaistehtävällä. On osattava arvioida, soveltuvatko tehtävät välttämättä vapaaehtoiselle. Myös tämä on etukäteen tehtävä arvio, jonka johtava viranomainen tekee hälytystilanteessa. Valtakunnan rajoilla toimiessa esiin nousevat lisäksi rajavyöhykkeisiin liittyvät asiat.

Tärkeää yhteistyötä

Suomalainen painottaa, että kadonneen henkilön etsinnöissä on tärkeää toimia nopeasti. Ajan kuluessa kadonnut ihminen saattaa liikkua paikasta toiseen pitkänkin matkaa.

–  Poliisilla tulee olla riittävä tietämys Vapepan toiminnasta. Jos suuressa etsinnässä on mukana 150-200 vapaaehtoista, niin siihen porukkaan mahtuu mukaan paljon osaamista ja ammattiaitoa. On tärkeää, että nämä taidot saadaan tositilanteessa käyttöön parhaan mukaan, Suomalainen sanoo.

Tarvetta eri osaamiselle

Viranomaisen näkökulmasta verkoston yhteinen hälytysjärjestelmä OHTO on tehostanut toimintaa hälytyksissä. Kiitosta Suomalaiselta saa myös Vapepan tarjoaman avun monimuotoisuus.

– Vapepalla on tarjolla avuksi niin paljon erilaisia osaajia, ettemme sitä poliisissa aina itsekään välttämättä ymmärrä.

Osaaville vapaaehtoisille on kysyntää niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Vapaaehtoisten työn tärkeys korostuu tilanteessa, jossa viranomaisten resurssit niukkenevat.

– Uusia ihmisiä tarvitaan mukaan ja mielellään pidettäisiin myös kaikki jo mukana olevat, Suomalainen toivoo.

Tarve vapaaehtoisten avulle voi syntyä myös muulloin, kuin kadonneen henkilön etsinnöissä. Hyviä esimerkkejä näistä ovat suuremmat operaatiot, joissa on tarvetta esimerkiksi poliisiviranomaisten muonitukselle. Myös öljyntorjuntaan ja ympäristönsuojeluun liittyvien resurssien tarve on noussut.

– On hienoa, että käytettävissä on koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on varusteet ja jotka tietävät mitä tehdä, Suomalainen tiivistää.

Kuva: Eija Pippola