Lieksassa harjoiteltiin jälleen kadonneen etsintää

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Lieksan paikallistoimikunta järjesti jokasyksyisen etsintäharjoituksensa lauantaina 26.8. Lieksassa. Harjoituksen teemana oli pimeäetsintä, joten harjoitusaikakin oli sen mukainen (17.00-23.30). Harjoitus toteutettiin Isonvaaran alueella Lieksan Palveluskoirakerhon majan toimiessa Vapepan johtopaikkana.

Harjoitukseen osallistui kaikkiaan 14 etsijää sekä kaksi koiraa. Tehtävää johtaneena vapepa-johtajana toimi Juha Karhinen ja Pekka Lautanen johtopaikan sihteerinä sekä maalitoiminnan vastaavana. Johtopaikan toimivista viestiyhteyksistä vastasi Väinö Kuivalainen. Viestiyhteyksinä käytettiin pääasiassa radiopuhelimia, jotka toimivat hyvin.

Vapepan johtopaikka Lieksan Isonvaarassa, kuva: Pekka Lautanen

Harjoitus käynnistyi tehtävän annolla, kun poliisi oli hälyttänyt Vapepan etsimään sienestysreissulla kadonnutta 62 –vuotiasta ja tyypin 2 diabetestä sairastavaa miestään. Osallistujista muodostettiin neljä etsintäpartiota (2-3 henkilöä / auto- tai koirapartio). Etsintä aloitettiin reittietsintänä tiestöllä autopartioin. Kadonneen henkilön auton löytymisen jälkeen etsintää jatkettiin koirapartioilla ja lopuksi 5 hengen ryhmällä näkötuntumaharavointina. Näin kadonnut löytyi n. 4,5 tunnin kuluttua etsinnän aloittamisesta.

Emännät olivat jälleen laatineet erinomaiset eväät eli huoltokin pelasi hyvin. Tosin hekin pääsivät loppuvaiheessa etsintätehtävälle.

Harjoituksen purkutilanteessa syntyi hyvin keskustelua havainnoista ja toiminnoista. Maastoetsijälle on ensiarvoisen tärkeätä osata kulkea pimeässä metsässä, koska lähes 90 prosenttia etsintähälytyksistä tulee illalla. Kaikkinensa harjoitus oli onnistunut.

Harjoittelemme yleensä pari kertaa vuoteen. Keväällä pidimme taajamaetsintäkurssin ja siihen liittyvän harjoituksen ja nyt on ohjelmassa pimeäetsintä. 80–90 prosenttia lähdöistä tulee yöaikaan, joten pimeäetsinnän harjoittelu on keskeistä.

Lieksan paikallistoimikunnan puheenjohtaja Pekka Lautanen

Pimeässä toimimiseen liittyy omia erityispiirteitään ja vaatii oman tottumuksensa. Jos ei ole tottunut kulkemaan pimeässä maastossa, loppuu kulku helposti lyhyeen.

Varusteet pitää olla kohdillaan, erityisesti valaistuksen pitää kestää läpi yön. Reppuun pakataan päävalaisimen lisäksi varavalaisin tai -patteri. Älypuhelinta käytettäessä pitää olla varavirtalähde mukana, jotta virta ei lopu kesken.

Lamppu näyttää muutaman kymmenen metriä, joten ympäristöä voi olla vaikea hahmottaa. Suunnan pitämiseen vanha tuttu kompassi on erinomainen, mutta nykyään käytetään myös GPS-paikantimia. GPS voi olla joko erillinen laite tai puhelimeen liitetty.

Pekka Lautanen

Vapepa toimii aktiivisesti Lieksan seudulla

Vapepa toimii aktiivisesti seudulla. Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella toimii aktiivisesti seitsemänkymmentä vapaaehtoista.  Etsintöjen osalta tänä vuonna on Lieksan seudulla ollut rauhallista. Silloin on ensiarvoisen tärkeätä pitää yllä osaamista harjoittelemalla.
Lieksassa harjoitukseen osallistuivat Punainen Ristin, Suomen Pelastuskoiraliiton, Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Tiepalvelumiesliiton, Suomen Metsästäjäliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Suomen Suunnistusliiton vapaaehtoisia.

Ilmi-harjoitus Savo-Karjalassa

Lauantain harjoitus oli osa Vapepan valtakunnallista Ilmi-harjoitusta. Valtakunnallisesti harjoitukseen osallistuu noin tuhat vapaaehtoista 20 eri järjestöstä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ILMI-tapahtumakokonaisuuteen (25.–27.8.) liittyen Sotinpuron harjoitusalueella Nurmeksessa esiteltiin Intti tutuksi-kurssin naisille ja harjoituksen huoltoryhmien edustajille sunnuntaiaamuna Vapepan toimintaa.

Radioamatöörit järjestivät 26.8. valtakunnallisen harjoituksensa, jonka yhteydessä rakennettiin Ilmi-harjoitukseen liittyvä valtakunnallinen radioverkko.

Lisäksi jo toukokuun aikana järjestettiin 13.5. Kuopion Satamatorilla Vapepan esittelytilaisuus sekä 20.5. Joensuun lentoasemalta käsin toteutettu yhteistoimintaharjoitus, jossa yhdistyivät etsintätoimet maalla, vesillä ja ilmassa poliisin johtamana.