Lapin Vapepan koulutuspäivät 25.-26.11.2017

Olemme perinteisesti osallistuneet valtakunnalliseen Vapepa-foorumiin, mutta nyt kuitenkin mietimme, että matkaan käytetty aika, sisältö ja kustannukset eivät ole meille tarkoituksenmukaiset, sillä lähtijöitä olisi ollut n. viisi ja parhaimmilla reissu olisi vienyt viisi vuorokautta. Päätimme kokeilla omia koulutuspäiviä ja katsoa, kuinka monta vapepalaista näin saavutamme. Koulutukseen osallistui 55 henkilöä. Lauantaina ohjelmaa oli klo 9.30–17.30 ja sunnuntaina klo 9–12.30.

Lauantai aloitettiin ajankohtaisilla asioilla ja katsottiin, mitä oli vuoden aikana saatu yhdessä aikaan ja mihin suuntaan mennään vuonna 2018. Lisäksi käsiteltiin keväällä tehtyjen etsintä- ja viranomaiskyselyjen tulokset.

Tanja Sälevä luennoi henkisestä tuesta ja sen tärkeydestä kaikissa toiminnoissamme. Henkinen tuki sisällytettiin jo vuonna 2017 kaikkiin Vapepan harjoituksiin ja se tulee olemaan korostetusti esillä myös vuoden 2018 koulutuksissa ja harjoituksissa.

Jari Seppälä perehdytti kuulijat Lapin Vapepan MSO-etsinnän kenttäoppaaseen ja Sippo Nevalainen kertoi Toiminta ilma-aluksen kanssa maasto-olosuhteissa -oppaasta. Oppaan rinnalle on tuotettu kouluttajalle aineisto, joka sisältää luentoesityksen lisäksi jokaiseen aihekokonaisuutteen liittyvän videoklipin havainnollistamaan aihetta. Osallistujat pääsivät näkemään osan videoklipeistä ja pienen osan hätäetsintäelokuvasta.

Iltapäivällä siirrettiin katse vuoteen 2018. Jari Seppälä kertoi poliisin johtamista harjoituksista 12.5. Torniossa, 25.8. Rovaseudulla ja 13.10. Tunturilapin alueella. Harjoitukset toteutetaan rastiharjoituksina, jossa rastit liittyvät vuoden partioteemaan (tehtävän anto, suunnistus, esim. reittietsintä, ensiapu ja kylmäsuojaus jne). Tulevaisuutta visioitaessa Jari heitti ajatuksen perherasteista ja siitä, voisimmeko niiden avulla saada kasvatettua uusia vapepalaisia. Ajatus oli hyvä ja varmaan kokeilemme ideaa Rovaseudulla ensi vuonna.

Reijo Köngäs valotti OHTO-hälytysjärjestelmää ja siihen kirjautumista. Hälytysryhmien vetäjät ovat avainasemassa siinä, että ryhmäläiset kirjautuvat järjestelmään ja päivittävät tietonsa. HÄTI-vihko painetaan kuitenkin edelleen.

Suvi Ikonen Kittilästä kertoi Jeesiöjärven etsinnästä etsijän näkökulman, mitä huomioita ja miten kokonaisuus meni. Päivän päätteeksi käytiin alueellinen kierros siitä, mitä toiveita on ensi vuoden harjoitusten ja koulutusten aiheiksi. Esitettyjen toiveiden pohjalta laaditaan yhteinen kalenteri.

Illalla palkittiin ansioituneet viranomaiset ja vapaaehtoiset heille myönnetyillä huomionosoituksilla ja jatkettiin iltaa ruokailun ja yhdessä olon merkeissä

Sunnuntai aloitettiin ryhmätöillä. Ryhmien tehtävänä oli pohtia, mitä lomakkeita tarvitaan ja mitä tietoa niistä on tarpeellista saada. Esiin nousseiden kehitysajatusten pohjalta kouluttajien ryhmä työstää esitykset tammikuun valmiusavaukseen.

Reijo Köngäs perehdytti Mapitaren karttaohjelman käyttöön ja siitä saatavaa hyötyä esim. etsintätilanteissa. Osalla kuulijoista ohjelma oli jo käytössä siviilielämässä. Keskustelun pohjalta päätettiin pyytää Petri Särkisaarta valmiusavaukseen.

Päivän päätteeksi Risto Mertala Lapin poliisilaitokselta kertoi RPAS-toiminnasta ja laitteen käytöstä etsintätilanteissa. Ulkona pidetyn toimintanäytöksen aikana oli mahdollisuus tutustua laitteen ottamaan kuvaan ja ominaisuuksiin.

Palautteessa toivottiin vastaavien päivien järjestämistä vuosittain, jolloin mahdollistetaan useammalle vapepalaiselle mahdollisuus osallistua. Aikataulutusta ja päivien ohjelmaa pidettiin hyvänä. Koulutuspaikkana toimi Ala-Ounasjoen Erästäjien maja, joka oli kaikin puolin tarkoitukseen sopiva ja mahdollisti myös pitkämatkalaisten yöpymisen. Suuret kiitokset heille kun saimme olla tiloissanne.

Koulutuspäiville osallistuttiin Inarista, Kemijärveltä, Sallasta, Posiolta, Meri-Lapista, Ylitorniolta, Muoniosta, Kittilästä ja Rovaniemeltä.

Lapista toivotetaan kaikille hyvää joulun odotusta

Kuvat: Sippo Nevalainen ja teksti Annikki von Pandy