Kuusamon paikallistoimikunnalle uutta kalustoa lahjoituksina

Vapepan Kuusamon paikallistoimikunta on pistänyt tuulemaan. Paikallistoimikunnassa oli etukäteen pohdittu, minkälaista valmiutta tehostavaa kalustoa alueelle olisi mahdollista hankkia. Tavoitteena oli hankkia kalustoa, joka parantaisi koko alueen valmiutta toimia viranomaisten apuna. Paikallisilta tahoilta tiedusteltiin mahdollisia lahjoituksia hankintoja varten. Näitä ehdotuksia pidettiin hyvinä ja paikalliset tahot päättivät lahjoittaa rahallista tukea hankintoihin.

Ensimmäisenä hankittiin 6kpl VHF-käsiradioita. Näihin radioihin Kuusamon paikallistoimikunta sai lahjoitukset sekä Lions Club Kuusamolta, että Lions Club Kitkalta.

Kuvassa LC Kitkan presidentti ojentamassa lahjoitusta Vapepan Kuusamon paikallistoimikunnan Miikka Mustoselle.

Toinen hankinta oli lämpökameralla varustettu drone. Hankittu drone vastaa poliisin käytössä olevaa laitetta. Ajatuksena oli, että jos/kun viranomainen tarvitsee apua, niin käytettävä laite on samanlainen kuin heillä on käytössään. Drone on vasta saatu ja harjoittelu on alkanut. Tarvittavan harjoittelun ja koulutusten suoritusten jälkeen pyrimme saamaan ryhmän hälytysvalmiuteen. Dronen hälyttäminen tapahtuu aina suoraan poliisiviranomaisen hälyttämänä Suomen Lentopelastusseuran kautta.

Tähän hankintaan lahjoituksen antoi Lähitapiola Kainuu-Koillismaa.

Kuvassa Vapepa Kuusamon paikallistoimikunnan uusi drone-ryhmä ensimmäisellä testi-/koelennätyksellä.

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu (Vapepa) haluaa kiittää kaikkia lahjoittajia sekä Kuusamon paikallistoimikunnan aktiivisia jäseniä!