Keski-Suomen paikallistoimikunnat järjestäytyivät uudelleen

Keskiössä toiminnan tuottaminen, tavoitteena kyky vastata häiriötilanteisiin

Keski-Suomen alueella saatiin päätökseen alueellisen valmiuden SILTA2020-kiertue, jonka tuloksena Vapepan paikallistoimikunnat maakunnan alueella organisoitiin uudelleen.  Paikallistoimikunnat ovat pelastuspalvelujärjestöjen tuottaman auttamisvalmiuden peruspilareita, joiden tärkeimpinä tehtävinä on toimia järjestöjen ja -yhteisöjen, alueen hälytysryhmien, vapaaehtoisten sekä viranomaisten paikallisena neuvottelukuntana sekä  suunnittella oman alueensa koulutus- ja harjoitustoimintaa maakunta- ja piiriorganisaation tuella.

Keski-Suomen maakunnan alueella toimii jatkossa 4 uutta paikallistoimikuntaa, osittain uudelleen jaetulla kuntarakenteella. Aluejaolla on haettu sekä luontaisia toiminta-alueita, että mietitty aluejaon mahdollistamaa Vapepa-toiminnan tukemista koko maakunnan näkökulmasta. Paikallistoimikuntien ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa oman lähialueensa valmiustoiminnan suunnittelua ensi vuodelle.

Paikallistoimikunnan sisäinen viestintä ja ulkoinen näkyvyys

Paikallistoimikunnan menestymisen edellytys on alueellisen ja paikallisen tiedonkulun varmistaminen eri menetelmin; Miten viestitään nopeasti ja helposti eri toimijoiden ja toimintaryhmien välillä. Tehokas sisäisen viestinnän rakenne palvelee sekä toiminnan suunnittelun sekä häiriötilanteiden aikana tilannekuvan muodostamisen tukena.  Vähintään yhtä tärkeää on paikallistoimikunnan toiminnan tekeminen näkyväksi ulospäin Vapepa-verkoston jäsenjärjestöille, viranomaisille ja kuntatoimijoille, ja saada sitä kautta luotua uusia paikallisia kontakteja sekä lisätä ymmärrystä järjestöverkoston potentiaalista tuottaa paikallista varautumista.

Koulutus- ja harjoitustoiminnan vastuualueet

Keski-Suomessa auttamisvalmiuteen liittyvän koulutus- ja harjoitustoiminnan tarpeiden kartoitus, suunnittelu ja toteuttaminen siirtyvät vähitellen uusien paikallistoimikuntien tehtäviksi,  maakunta- ja piiriorganisaation tukiessa tätä toimintaa. Maakuntatoimikunnan koulutustyöryhmän rooli painottuu jatkossa enemmän paikallistoimikuntien koulutussuunnittelmien kokoamiseen ja yhteensovittamiseen, maakunnallisten valmiusharjoitusten organisointiin sekä mm. kouluttajien resurssointiin yhdessä piirin kanssa.

Keski-Suomen paikallistoimikunnat 2020