Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Maakuntatoimikunnan kokous Jyväskylässä

 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous pidettiin tiistaina 10.10.2017 Jyväskylässä, Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiritoimiston tiloissa.

Kokouksessa oli runsas joukko Vapepalaisia sekä viranomaisedustus Keski-Suomen pelastuslaitokselta, kaikkiaan kokoukseen osallistui 26 henkilöä. Vapepan jäsenjärjestöistä oli edustus seuraavista järjestöistä: Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Maanpuolustusnaisten Liitto, Reserviläisliitto, Suomen Latu, Suomen Lentopelastusseura, Suomen Meripelastusseura, Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Pelastuskoiraliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Radioamatööriliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keski-Suomen maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Jussi Nokelainen (Suomen Punainen Risti) ja kokouksen sihteerinä valmiuspäällikkö Aki Valonen (Suomen Punainen Risti).

Toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020

Valmiuspäällikkö Aki Valonen kävi läpi pääkohdat toiminnan suunnittelusta. Suunnitelman mukaisesti jatkossa pyritään pitkäjänteisempään toiminnan suunnitteluun (3-vuotta) ja asettamaan selkeitä toiminnan painotuksia vuosittain. Vuoden 2018 toiminnan painopisteinä on Vapepan hälytystoiminnan ja auttamisvalmiuden edelleen kehittäminen ja Ohto-järjestelmän määrätietoinen jalkauttamien hälytysryhmiin, sekä viranomaisyhteistyön kehittäminen erityisesti pelastuslaitosten ja sosiaalitoimen suuntaan. Edelleen samanaikaisesti toteutetaan koulutustoimintaa suunnitellusti vuosittain, sekä selkeytetään Suomen Punaisen Ristin ja Vapepan jäsenjärjestöjen rooleja Vapepa-toiminnassa ja pyritään saamaan kaikki pelastuspalvelujärjestöt mukaan maakuntatoimikunnan toimintaan. Myös Vapepan tunnettavuutta lisätään ja selvitellään mm. Keski-Suomen liittymistä valtakunnallisen Vapepan nettisivujen alasivuksi sekä valtakunnallisen Vapepan extranetin hyödyntämismahdollisuuksia alueellisen viestinnän tehostajana.

Vuoden 2017 toteuma ja maakunnallisen poliisirahan käyttö

Aki Valonen avasi vuoden 2017 alusta käyttöön otettua tiliöintiuudistusta, joka antaa jatkossa perusteita sekä seuraavan vuoden budjetin suunnitteluun, että maakuntatoimikunnille paremmin mahdollisuuksia määritellä ko. korvauksen käyttämistä maakunnallisen Vapepa-toiminnan tukemiseen. Keijo Veijanen (SMPS) esitteli Keski-Suomen Vapepan viestikaluston uudistamistarvetta ja esitti siihen liittyen hankittavaksi 1 kpl VHF DMR toistimia, sekä 6 kpl DMR-käsiradioita. Kokouksessa esitys sai kannatusta ja Keijo Veijasen esitys hyväksyttiin.

Valmiusharjoitukset 2018

Kokouksessa käsiteltiin kahta ensi vuodelle suunniteltua valmiusharjoitusta. Syksyllä 14. – 17.9.2018 Tikkakoskelle sekä keväällä Jämsän Himokselle suunniteltuja koulutus- ja valmiusharjoituksia. Tikkakosken harjoitus pohjautuisi jatkossakin perinteiseen koirapainotteiseen Vapepa-leiriin, mutta pyritään jatkossa saamaan harjoitukseen mukaan myös muita Vapepan jäsenjärjestöjä. Harjoituksen suunnitteluun perustetaan työryhmä, joka konsultoi Kauhavalla elokuussa järjestetyn vastaavan tapahtuman järjestäjiä, MPK Kauhavan koulutuspaikan päällikköä Juhani Alkiota sekä Pohjanmaan maanpuolustuspiirin piiripäällikköä Jani Pikkaraista.

Keväälle suunnitellun Himoksen harjoituksen alkusuunnittelun tekee Suomen Punaisen Ristin Jämsän osasto. Himoksella järjestetään koulutus- ja harjoitusviikonloppu Tikkakosken harjoituksen mukaisesti siten, että lauantaina järjestetään erilaisia Vapepan koulutuksia ja sunnuntaina yhteistoimintaharjoitus. Molempia valmiusharjoituksia edeltävät myös muut toimintasuunnitelmaan kirjatut vuosittaiset koulutustapahtumat.

Huomionosoitukset

Kokoukselle oli esitetty haettavaksi Vapepan ansioristiä Jussi Nokelaiselle ja Keijo Veijaselle, sekä maakuntatoimikunnan päätöksellä pronssisia ansiomitaleita Helvi Kaihlaselle, Harri Koivistolle, Maaret Kuuselalle, Onni Nikoskiselle, Eeva-Riitta Lähteenmäelle, Pentti Lähteenmäelle ja Mika Mutelille. Kaikki huomionosoitusesitykset hyväksyttiin kokouksessa.

Maakuntatoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Maakuntatoimikunnan puheenjohtajan tehtävää haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa, Heikki Maukonen, Jari Tuukkanen, Keijo Veijanen sekä Juha Vimpari. Puheenjohtajaehdokkaiden omat esittelyt oli jaettu kokouskutsun mukana ja vaalin alussa jokainen ehdokas sai käyttää myös lyhyen puheenvuoron. Heikki Maukonen oli estynyt kokouksesta työnsä vuoksi, Maukosen esittelivät Aki Valonen sekä Juha Vimpari.

Ensimmäisellä kierroksella ääniä annettiin yhteensä 19 kpl, jotka jakaantuivat seuraavasti: Juha Vimpari 8 ääntä, Heikki Maukonen 6 ääntä, Keijo Veijanen 5 ääntä ja Jari Tuukkanen 0 ääntä. Äänestyksen 1. kierroksella kukaan ehdokkaista ei saanut yli 50 % äänistä, joten seuraava kierros käytiin kahden eniten ääniä saaneen Juha Vimparin ja Heikki Maukosen kesken. Toisella äänestyskierroksella Juha Vimpari sai 12 ääntä, Heikki Maukonen 7 ääntä. Näin ollen Juha Vimpari (Suomen Latu) valittiin maakuntatoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi ja Heikki Maukonen (Suomen Punainen Risti) maakuntatoimikunnan varapuheenjohtajaksi.

Muut asiat

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Risto Helminen esitti pelastuslaitoksen tervehdyksen. Tämän jälkeen Suomen Lentopelastusseuran Arto Kupiainen kertoi Lentopelastusseuran kehitysnäkymistä ja SLPS toiminnan linkittymisestä Vapepan toimintaan. Jussi Nokelainen palkittiin Länsi-Suomen piirin puolesta, samalla hän käytti puheenvuoron ja kiitteli kuulijoita. Esillä oli myös valtakunnallinen Vapepa-foorumi Vaasassa marraskuussa sekä Vapepan Valmiusavaus 2018 Ähtärissä helmikuun alussa.

Puheenjohtajien esittely

Maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Juha Vimpari on 45 vuotias koneinsinööri Jyväskylästä, hän on kotoisin Kajaanista ja hänellä on kaksi lasta. Työtehtävinä ovat tuotekehitys, suunnittelu ja toimintojen kehitys.

Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Vimpari toimii Jyväskylän Ladun Vapepa-ryhmän vetäjänä, maastojohtajana ja Suomen Ladun edustajana Keski-Suomen maakuntatoimikunnassa. Juha on parhaillaan kouluttajakoulutuksessa valmiuskouluttajaksi Vapepassa kuin kouluttajaksi MPK:ssa.

Puheenjohtajamme toimii lisäksi Maakuntajoukoissa, Suomenselän maakuntakomppaniassa ja sen virka-apuryhmässä, Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnassa, Rautpohjan VPK:ssa, Jyväskylän Ladun hallituksessa, sekä useassa yhdistyksessä puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Juha Vimpari kertoo olevansa kiinnostunut Vapepan toiminnan kehittämisestä, yhteistyön lisäämisestä eri Vapepan toimijoiden sekä jäsenjärjestöjen kanssa ja kokonaisuusturvallisuuden parantamisessa koko Keski-Suomen alueella.

”Vapaaehtoisuus on suuri voimavara koko yhteiskunnan eri sektoreilla, jonka arvostusta tulisi edistää sekä antaa samalla kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuden ja kanavan.” (Juha Vimpari 2017.)

Varapuheenjohtaja Heikki Maukonen on 50 vuotias paljasjalkainen Jyväskyläläinen, avoliitossa asuva kahden aikuisen lapsen isä. Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta valmistunut Heikki on sairaanhoitajan toimessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun taustaa hänellä on vuodesta 1997 alkaen, taustajärjestönä Suomen Punainen Risti ja Jyväskylän osasto. Vuoden 2004 valtakunnalliseksi vapaaehtoiseksi pelastajaksi valitulla Vapepa-johtajalla, valmius- ja resurssikouluttajalla on lähes 200 kadonneen ihmisen etsintää takana ja Heikki on ollut mukana myös Keski-Suomen alueen kaikissa suuronnettomuuksissa Jyväskylän junaturmasta lähtien. Muita Vapepan tehtäviä ovat OHTO-kouluttaja, OHTO-kummi ja eri sosiaalisen median kanavien luominen ja ylläpito Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle Keski-Suomessa.

Vahvinta osaamisaluetta varapuheenjohtajallamme on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kokonaisvaltainen tuntemus, sekä Suomen Punaisen Ristin toiminta yhtenä Vapepan koordinaatiojärjestönä. Ensiapu- ja ensivastetoiminta on Heikille tuttuja hänen toimiessaan aktiivisesti Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmässä ensiapuryhmänjohtajana, ensiapupäivystäjänä ja ensivasteryhmäläisenä. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallituksessakin hän toimi useita vuosia.

Liitteet: esityslista, toimintasuunnitelma, ehdokkaat sekä tuloslaskelma budjettikeskustelun pohjana, sekä Maakuntatoimikunnan kokouksen pöytäkirja.

 

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
aki.valonen@redcross.fi 
040 528 0902 
Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi