Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous pidettiin 25.3.2021

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Teams-etäkokoukseen 25.3.2021 osallistui 38 henkilöä, viranomaisen edustus oli Sisä-Suomen poliisilaitokselta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Kokous alkoi klo 18 maakuntatoimikunnan puheenjohtajan, Juha Vimparin (Suomen Latu) avaamana.

Oheinen kuva kokouksessa palkituista oikealta lähtien, Sisko Virtanen (MNL), Jorma Kalliokoski (SPeKL), Reijo Leino (Suomen Latu), Tuija Hauvala (Kriisikeskus Mobile), Sari Kivelä (SPR), Juha Peltonen (SRAL) ja maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Juha Vimpari (Suomen Latu).

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tervehdyksen toi Vapepan päällystövastaava Ari Aro

Hälytyksiä on ollut runsaasti etenkin kuivan maan aikaan ja Vapepa on osallistunut aktiivisesti.

Keväällä järjestetään uusi etsinnän johtamisen kurssi, johon osallistuu myös Keski-Suomen poliiseja. Siellä opiskellaan resurssien käyttöä, Vapepan ja rajavartiolaitoksen käyttöä, johtopaikkatyöskentelyä ja MSO-etsintää.

Ari Aro välitti poliisin kiitokset vapaaehtoisille.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ajankohtaiskatsauksen esitteli pelastuspäällikkö (1.4.2021 alkaen) Arto Ahlroos

Arto Ahlroos aloittaa Keski-Suomen Pelastuslaitoksella pelastuspäällikkönä Helmisen jäädessä eläkkeelle 1.4.2021.

Arto Ahlroos esitteli Pelastuslaitoksen vuoden 2020 toimintaa. Pelastusjohtaja Ville Mensala aloitti 1.7.2020.

Korona vaikeutti sopimushenkilöstön koulutuksia, mutta etäopinnot saatiin nopeasti käyntiin ja tulevat toimimaan myös jatkossa.

Yhteistyössä SPR:n kanssa on saatu EEC-peräkärry ja se sijoitettiin Äänekosken paloasemalle. Pelastuslaitoksen ja Suomen Punaisen Ristin henkilöstöä on koulutettu evakuointiperäkärryn käyttöön. Juha Vimpari kysyi pelastuslaitoksen oman ensihuoltokärryn sijoituspaikkaa ja käyttötarkoitusta. Kärry on uusi ja tarkoitettu pitkäkestoisissa tehtävissä oman henkilöstön huoltoon.

Ahlroos esitteli tehtävämääriä 2019-2020.

Kuhmoinen siirtyi Pirkanmaan maakuntaan kuten myös palokunta Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Johtamisjärjestelmä uudistetaan ja sopimuspalokuntien päivystykseen tulee muutoksia. Sydänpiirin NaApurit-hanke Viitasaarella ja Keuruulla loppuu, mutta sille on tulossa jatkoa ja ryhmäläisiä hyödynnetään jatkossakin. Nämä koulutetut henkilöt hälytetään häkestä elottomuustehtäviin ja sitä varten on hankittu kylätaloille sydäniskureita. Lisäksi ryhmäläisille koulutetaan alkusammutustaitoja. Yhteistyö voisi jatkua vaikka Vapepan kautta.

Marko Aarroskari (SPR, Kuhmoisten VPK) kysyi Kuhmoisten osalta tietoturvasta pelastustehtävillä. Saako vapaaehtoiset auttajat osoitetiedot näissä elottomuustehtävissä suoraan? Ahlroos vastaa, että sairaanhoitopiiri on tehnyt sopimuksen Sydänpiirin kanssa ja pelastuslaitoksella ei ole tähän vaikutusvaltaa.

Jukka Pappinen (SRAL) kertoi, että on mahdollista ladata puhelimeen appi, joista saa osoitetiedot hälytystehtävistä.

Jari Wilen (Keski-Suomen pelastusalan liitto) kertoi, että Pelastuslaitoksella on toiminta kehittymässä ja Erikaa kehitetään, että osoitteet saataisiin myös sopimuspalokuntalaisille suoraan.

Vapepan toimintakertomus vuodelta 2020

Aki Valonen (SPR Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkö) esitteli vuoden 2020 toimintakertomusta.

Toimintakertomuksessa on esitetty koko Länsi-Suomen piirin alueen Vapepa-toimintaa. Valonen toivoo jatkossa vielä enemmän tietoa paikallisesta toiminnasta toimitettavaksi keskustoimistolle.

Valonen käy läpi muutamia kohtia vuodesta 2020:

 • Koronasta aiheutuviin tukitehtäviin varauduttiin, mutta se kuormitti suhteellisen vähän Vapepa-verkostoa– Keski-Suomessa eniten Jämsässä.
 • Kuntayhteistyö eteni suurin harppauksin. Koronakriisin alkaessa kunnat alkoivat kiinnostua miten Vapepa voi tukea kuntia häiriötilanteissa.
 • Korona vaikutti operatiiviseen hälytystoimintaan– etäisyydet, johtopaikan järjestelyt ja hygienian huomioiminen.
 • Korona toi tarpeen kehittää tilannekuvajärjestelmiä. Paikallistoimikunnat raportoivat kiitettävästi asiointiaputehtävistä.
 • Kokouksia on pidetty etänä ja niitä on pidetty ennätysmäärä.
 • Huomionosoituksia on haettu kiitettävän paljon. Ainoa tapa hakea huomionosoituksia, on tehdä se sähköisesti. Kannattaa muistaa aktiivisia toimikuntien jäseniä.
 • Lähikoulutuksia on jouduttu paljon perumaan, mutta jotain on järjestetty etänä, kuten Vapepa-johtajakoulutukset ja Vapepan kouluttajakoulutukset.
 • Vapepan koulutusuudistus valmistui syksyllä 2020.
 • EEC-peräkärryyn saatiin nyt myös lämmittimet. Kärryssä on kaksi telttaa varusteineen.
 • Hälytystoiminta on lisääntynyt. Etsintöjä oli paljon – poliisi on pyytänyt Keski-Suomen alueella matalalla kynnyksellä. Palokan tulipalo teki ison korotuksen muihin auttamistehtäviin.
 • Vapepan kaikki muu toiminta tulee muistaa raportoida, koska rahoitus riippuu osittain myös toiminnan laajuudesta, myös hälytysryhmien omat harjoitukset voidaan raportoida uudelle valtakunnalliselle raporttilomakkeelle.

Hälytystoiminta Länsi-Suomen piirissä 2020

 • Etsintä/katoaminen 36
 • Ensihuoltotehtävät 18
 • Suuronnettomuus 3
 • Muu auttamistilanne 8
 • Henkinen tuki 3
 • Valmiushälytys 7
 • Tehtävät yhteensä 75
 • Vapaaehtoisia auttajia yht. 1 127
 • Autettuja 2 033
 • Vapepan työtunnit yht. 4 279 h

Keski-Suomen päivystäjät vastasivat viranomaisten tukipyyntöihin yhteensä 48 kertaa. Näistä 23 tehtävää liittyi eksymiseen tai katoamiseen, 13 ensihuollon tehtäviin sekä 5 muihin auttamistilanteisiin. Suuronnettomuushälytyksiä oli 3, jotka liittyivät Jyväskylän senioritalon tulipaloon heinäkuussa 2020. Valmiushälytyksiä, joihin ei liittynyt auttamistoimintaa oli 4 kpl.

Vapepan koulutus ja harjoitustoiminta Länsi-Suomen piirissä

Vapepan suunniteltu koulutus- ja harjoitustoiminta oli jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden alla lähes koko vuoden. Monia suunniteltuja tapahtumia peruttiin tai siirrettiin, toisaalta etäkoulutukset ja webinaarit muotoituivat pysyväksi osaksi koulutustoimintaa. Vapepan harjoitus-, koulutus-, ja kokoustapahtumia piirin alueella järjestettiin yhteensä 116 kpl.

Länsi-Suomen piiri

 • Peruskurssit 8 (etsintä, ensihuolto, viesti)
 • Muut koulutukset 16 (paikallistoimikuntien, sihteeri-, Krista-,
  EEC-, johtoryhmätoimija- Ohto-, valmiuspäivystäjä-, alueellisen varautumisen sekä tilannekuvajärjestelmien koulutuksia)
 • Harjoitukset 7 (etsintä-, viesti,- ja muita harjoituksia)
 • Vapepa esittelyt 38 (Vapepa Infot, muut esittelyt)
 • Kokoukset 40 (toimikuntien kokoukset ja muut kokoukset, esim. korona-infot)
 • Muu toiminta 7
 • Tapahtumat yhteensä 116
 • Osallistujia yhteensä 3263 (osallistujat ja toimitsijat)
 • Tapahtumien kesto yht. 419 h

Vapepan Keski-Suomen maakuntatoimikunnan tilikertomus 2020

Aki Valonen esitteli hälytystoiminnan tuotot Keski-Suomen alueella. Viime vuonna tuloilla hankittiin mm. autoetsinnän ja hälytyspakkien varustusta. Esitettävien hankintojen pitää hyödyttää kaikkia toimijoita. Paikallistoimikunnilta toivotaan hyviä esityksiä hankinnoista. Maakuntatoimikunta käsittelee ja hyväksyy hankintapyynnöt.

Hälytyskorvausten käyttöesitykset

Erkki Rautiainen (SPR) esitti vetokärrytyyppisen hälytyspakin hankkimista Jämsään. Elektronisten laitteiden ylläpito huolestuttaa myös. Rautiainen esittää myös invertterien hankkimista, jotta johtopaikalla saadaan ladattua esim. radioita.

Keijo Veijanen (SRAL) esitti hinta-arvion varustepakista. Hinta-arvio pakille on alle 100 euroa. Invertteri, jolla saadaan tulostin toimimaan maksaa noin 100 euroa. Samalla laitteella voidaan ladata myös radiopuhelimet.

Jukka Pappinen (SRAL) esitti radiotoistimen hankkimista Pohjoiseen Keski-Suomeen. Toistimen hinta-arvio on noin 2 400 euroa (sis. alv).

Sari Kivelä (SPR) esitti Keuruulle myös kyseistä kärryä ja invertteriä hankittavaksi. Pappisen Jukka (SRAL) esitti myös Pohjoiseen Keski-Suomeen kärryä ja invertteriä hankittavaksi.

Aki Valonen (SPR) ja Juha Vimpari (Suomen Latu) esittävät, että Keijo Veijanen (SRAL) pyytää tarjouksia ja selvittää hintoja. Myös muissa paikallistoimikunnissa voisi olla tarvetta. Varustekärryjen ja inverttereiden hankinnat voidaan hyväksyä puheenjohtaja Juha Vimparin (Suomen Latu) ja valmiuspäällikkö Aki Valosen (SPR) päätöksellä, jos esityksien hinnat eivät ratkaisevasti muutu esitetyistä. Myös Pohjoisen Keski-Suomen radiotoistin hankitaan. Hankintoja kannatettiin usealta taholta.

Muut asiat

Pekka Rintala (Suomen Kylät ry) esitteli hankkeen Kyläturvallisuus 2025. Kohderyhmänä on kyläyhdistykset ja kylä- ja kaupunginosayhdistykset sekä kylätoimikunnat. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne on osa perustarpeita. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta. Se on myös luottamusta yhteisön kykyihin. Kylien toimintaa Vapepan kanssa pitäisi edistää ja käyttää kyläläisiä esimerkiksi etsinnöillä tehokkaammin avuksi.

Aki Valonen (SPR) avasi maakunnallisille järjestöille varautumistarpeen koronarokotusten tukitehtäviin myös Keski-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu rokotusten tukitoimet, mm. liikenteen ohjaus, opastus ja neuvontatehtäviä.

Harri Koivisto (SPR) kertoi Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmiussuunnitelman tekstiluonnoksen hyväksymisestä. Valmiussuunnitelmassa vahvistetaan Vapepan merkittävä rooli maakunnallisena ja alueellisena järjestöjen yhteisen auttamisvalmiuden tuottajana. Suunnitelma tulee jakoon kun saadaan viimeisteltyä.

Huomionosoitukset

Maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Juha Vimpari (Suomen Latu) ja valmiuspäällikkö Aki Valonen (SPR) luovuttivat huomionosoitukset, jotka jäivät jakamatta peruuntuneessa valmiusavauksessa:

 • Kriisikeskus Mobile ja Tuija Hauvala (Kriisikeskus Mobilen johtaja), maakunnallinen Vapepa-viiri pitkään jatkuneesta yhteistyöstä.
 • Sari Kivelä (SPR), vuoden maakunnallinen pelastaja ja hopeinen ansiomitali hopeisella soljella.
 • Juha Peltonen (SRAL), kultainen ansiomitali.
 • Jorma Kalliokoski (SPeKL), hopeinen ansiomitali.
 • Sisko Virtanen (MNL), hopeinen ansiomitali.
 • Reijo Leino (Suomen Latu), pronssinen ansiomitali.

Paljon Onnea kaikille huomionosoituksen saaneille!

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Vimpari päätti kokouksen klo 20.00.