Johtoryhmä koulutusta Nurmijärvellä

Hei
Vapepa Keski-Uusimaa järjestää johtopaikka koulutuksen Nurmijärvellä 2.4.2022 klo 9 – 16 Nurmijärven kunnan talolla.
Jos olet kiinnostunut tai ryhmässäsi on henkilöitä jotka olisivat kiinnostuneita ja halukkaita toimimaan Vapepan johtopaikalla erilaisissa tilanteissa, nyt olisi hyvä päästä näkemään mitä johtopaikalla tehdään ja kuinka toimitaan ja tämän myötä mukaan oikeisiin tilanteisiin.
Ilmoittautumiset pikaisesti vapepa.keskiuusimaa@gmail.com sähköposti osoitteeseen. Kirjaathan vastaukseen nimesi sekä yhteystiedot, edustamasi yhdistyksen / järjestön nimen, toimikunta jonka alueella toimit, kuinka kauan ollut toiminnassa mukana, mikä sai innostumaan johtopaikalla toimimiseen sekä odotukset koulutukselta….
Johtoryhmä- / johtopaikka toimija koulutuksen vaatimuksia:

Kohderyhmä:
– Aktiivinen hälytysryhmäläinen
– Kokemusta harjoitus- ja/tai hälytystoiminnasta
– Kiinnostus ja motivoitunut johtoryhmätoimijan tehtävään

Vaatimukset:
– Hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, joiden lisäksi on tärkeää omien rajoitusten tunteminen ja myöntäminen
– Hyvät sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky
– Hyvä paineensietokyky
– Tilannetaju ja kyky toimia muuttuvissa tilanteissa
– Osaa toimia johdettuna
– Perus karttaosaaminen ja ATK- ja mobiilikäyttötaidot
– Suoritettuna tai muuten vastaavat tiedot ja taidot hankittuna tulee olla kaikki Vapepan peruskurssit, lisäksi vähintään hätäensiapukurssi ja henkisen tuen peruskurssi
Vastaukset pikaisesti, viimeistään 30.03.2022 mennessä. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti ja täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden valita osallistujat.

Terveisin
Vapepa Keski-Uusimaa
Erkki Huovinen ja Susanna Nurmela
vapepa.keskiuusimaa@gmail.com