Järjestöjen korona-aikaista tilannekuvaa kerätty Savo-Karjalassa

Maaliskuussa Valtioneuvoston korona-viruksen aiheuttaman häiriötilanteen vuoksi julistaman poikkeustilan myötä SPR:n Savo-Karjalan piiri käynnisti järjestökentän viranomaisia tukevan auttamistoiminnan koordinoinnin ja resurssien kartoittamisen. Toiminta perustuu voimassa oleviin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä sote-järjestöjen koordinaatiota koskeviin sopimuksiin Sosiaali- ja Terveysministeriön kanssa (STM).

Järjestöjen tilannekuvaa on kerätty Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savon alueella yhdistyksille suunnatuilla määräajoin toistuvalla nettikyselyillä. Keväällä ja alkukesästä kysely toistettiin joka toinen viikko ja syksystä alkaen siirryttiin kuukausittain toistettavaan kyselyyn. Kyselyn kautta noussutta alueen järjestöjen tilannekuvaa on välitetty SPR:n valtakunnallisen raportoinnin mukana STM:lle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle sekä SPR Savo-Karjalan piirin kautta Pohjois-Karjalan valmiussihteeristölle ja Siun Sotelle sekä Pohjois-Savon valmiustoimikunnalle ja Kuopion kaupungille (Pohjois-Savon sosiaalipäivystys). Tilannekuvaa on kyselyn osalta toimitettu viranomaisille analysoimattomana ja anonyyminä. Yksittäisen yhdistyksen tarkemmat tiedot voidaan pyynnöstä toimittaa viranomaisille, mikäli yhdistys on antanut tietojenluovutukseen luvan.

Yhdistyskenttä on sirpaleinen ja maakuntien alueella toimii reilut 7000 erilaista yhdistystä. Kevään ja kesään aika kyselyyn on osallistunut noin 200 eri yhdistystä, mutta syksyllä koronatilanteen ollessa rauhallisempi vastaajajoukko on ollut tiiviimpi n. 20-30 yhdistystä. Kyselyihin on vastannut Vapepa- ja sotejärjestöjä sekä harraste-, kulttuuri ja nuorisojärjestöjä eri puolilta maakuntia, pääasiassa suuremmista taajamista, mutta myös maaseudulta. Kyselyiden edustavuus on rajallinen eikä niistä voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta niistä saadaan kuitenkin arvokkaita kentän havaintoja viranomaisten tueksi ja suuremman kuvan muodostamiseksi.

Keväällä kyselyn painopiste oli enemmän vastaushetkellä käynnissä olevassa auttamistoiminnassa, syksyllä on painotettu havaintoja myös yhdistysten toimintaympäristöstä. Kyselyissä esille tuotuja yhdistysten käynnissä olevia auttamistoimintoja on koottu maakunnallisesti korona-apusivuille nettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen (Jelli-järjestötietokanta) ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen (pohjoissavolaiset.fi-sivusto) kanssa. Pohjois-Savossa etsitään jatkorahoitusta tai vaihtoehtoista järjestämistapaa sivuston ylläpitämiseksi.

 

Tilannekuvakyselyjen vastausaikataulut ja -linkit sekä aiempien kyselyjen koosteet löytyvät SPR Savo-Karjalan piirin nettisivuilta  > mene välilehdelle “Järjestöjen tilannekuvakysely”.

 

Marraskuun kyselyn perusteella yhdistyksillä on hyvin monenlaista korona-auttamistoimintaa, useilla yhdistyksillä myös useampia toimintoja samaan aikaan. Auttamistoiminta on joko kohdennettu yhdistyksen toiminnan piirissä mukana oleville tai se voi olla kaikille avointa auttamista.

 

Koronatilanne on vaikuttanut toimintaympäristön lisäksi myös yhdistyksiin itseensä. Monissa yhdistyksissä vapaaehtoistoimijoista ja/tai toiminnan kohderyhmästä iso joukko kuuluu ikänsä tai terveystilanteensa vuoksi riskiryhmään, joka vaikeuttaa kasvotusten toteutettavan toiminnan järjestämistä. Samoin digivalmiudet niin vapaaehtoisten kuin kohderyhmänkin keskuudessa vaihtelevat hyvin paljon, jolloin osa toimijoista on etätoimintaan siirryttyä jäänyt jopa kokonaan kokonaan toiminnan ulkopuolelle. Useammalla yhdistyksellä ei keväällä ollut voimia pyörittää ikäihmisten ja muiden riskiryhmien asiointiapua, mutta potentiaalia nähtiin osallistumisessa esim. kunnan koordinoimaan auttajarinkiin.

 

Yhdistykset ovat raportoineet myös vapaaehtoiskentän ja kohderyhmien vaihtelevista mielialoista ja huolta on kannettu koronatilanteen aiheuttamasta alakulosta ja yksinäisyydestä. Haavoittuvassa asemassa olevina kohderyhminä on nähty erityisesti ikäihmiset, vähävaraiset ja työttömät sekä mielenterveysongelmista kärsivät, mutta myös mm. lapsiperheet, maahanmuuttajat ja kodittomat. Keväällä järjestöt varautuivat suurempaankin rooliin viranomaisten tukena, mutta huomattiin tarvetta olevan myös järjestöjen omaehtoiselle auttamistoiminnalle.

 

Marraskuun tilannekuvakyselyn koosteeseen pääset suoraan klikkaamalla tästä. 

Joulukuun tilannekuvakysely toteutetaan vkolla 49 eli 30.11.-6.12. Kyselyn jatkosta ensi vuoden osalta päätetään joulukuun aikana.