Järjestöjen auttamisvalmiuksia kartoitetaan Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

SPR Savo-Karjalan piiri on korona-tilanteessa käynnistänyt Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon järjestöjen tilannekuvan keräämisen. Järjestöille lähetettävällä verkkokyselyllä kerätään paikallistason havaintoja Sosiaali- ja Terveysministeriölle ja Valtioneuvoston tilannekeskukselle sekä maakuntien viranomaisten tueksi. Saatua tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistyön kehittämiseen. Kysely uudistetaan 2 viikon välein ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Seuraava tilannekuvakysely on käynnissä torstaista 9.4. alkaen ja päättyy perjantaina 17.4. Kyselyyn pääset klikkaamalla tästä.

 

Toivomme mahdollisimman monen yhdistyksen vastaavan käynnissä olevaan tilannekuvakyselyyn. Yhdistyksillä on arvokasta osaamista ja tietoa paikkakuntansa tilanteesta, vaikka yhdistyksellä ei olisikaan laittaa vapaaehtoisia liikkeelle. Toivomme järjestöjen, yhdistysten ja kuntien myös levittävän tietoa tilannekuvakyselystä muille yhdistyksille omia verkostojaan hyödyntäen, kertoo SPR Savo-Karjalan piirin valmiuspäällikkö Mika Korppinen.

 

Vapaaehtoisilla halua osallistua auttamistehtäviin

Vapepan hälytysryhmät ovat edelleen valmiudessa viranomaisilta tuleviin kiireellisiin auttamistehtäviin, esim. kadonneen etsintöihin tai onnettomuuksiin liittyviin ensihuoltotehtäviin. Koronatilanteeseen liittyen SPR kuitenkin varautuu tukemaan kuntia ja viranomaisia ensisijaisesti paikallisesti järjestöyhteistyötä lisäten. Todellinen tarve järjestöjen vapaaehtoisten avulle arvioidaan ajoittuvat touko-kesäkuulle, kun koronatartuntojen arvioidaan lisääntyvän myös Savo-Karjalan alueella.

Terveydenhuollolla voi olla käyttöä vapaaehtoisille mm. mahdollisten lisäyksiköiden kalustamisessa tai terveydenhuoltoyksiköiden ovilla asiakkaiden ohjaustehtävissä. Kunnilla tarpeen arvioidaan kohdistuvan erilaisiin tiedonkeräys- ja tiedotustehtäviin ja jakeluapuun. Kuntien koordinoimia asiointiapu-palveluja on jo käynnistynyt monella paikkakunnalla kuntien ohjauksessa ja usean SPR:n osaston ja paikallisen yhdistyksen vapaaehtoisia toimii niiden kautta. Osa tehtävistä voidaan mahdollisesti toteuttaa myös etätehtävinä puhelimia ja tekniikkaa hyödyntäen, mutta käynnistyminen riippuu kuitenkin avuntarpeesta. Suunnitellut tehtävät eivät välttämättä toteudu. Kuntien aloitteesta valmistelussa olevia auttamistehtäviä on tällä hetkellä Joensuun ja Kuopion kaupunkien alueelle.

Järjestökyselyn ensimmäisellä kierroksella kyselyyn vastanneita järjestöjä ja yhdistyksiä oli kaikkiaan 134 kpl, joista 92:lla on vapaaehtoisia käytettävissä kuntien tai viranomaisten pyynnöstä. Järjestöt ilmoittivat käytettävissä olevien vapaaehtoisten määräksi Pohjois-Karjalassa n. 50 hlöä ja Pohjois-Savossa n. 380 hlöä. Vastanneista suurin osa oli Pohjois-Savon puolelta.

Vastaajissa oli niin taajamissa kuin kylilläkin toimivia yhdistyksiä: SPR:n osastoja, maanpuolustusjärjestöjä, partiolippukuntia, potilas- ja harrastejärjestöjä, työttömien yhdistyksiä, metsästysseuroja, kylä- ja ammattiyhdistyksiä sekä Marttojen, MLL:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Mieli ry:n ja 4H:n paikallisyhdistyksiä.

Mieliala vapaaehtoisten joukossa on rauhallinen ja odottava, ja osa yhdistyksistä toimii jo alueensa asiointiapuverkostossa. Erityisesti potilasjärjestöt nostivat kuitenkin esille huolta kohderyhmistään, joiden keskuudessa epävarmuus, yksinäisyys ja pelontunteet ovat lisääntyneet vertaistoiminnan ollessa tauolla.

Yhdistysten toimijoissa on riskiryhmään ikänsä tai terveydentilan vuoksi kuuluvia, mutta myös terveydenhuollossa työskenteleviä vapaaehtoisia, jotka eivät turvallisuussyistä ole käytettävissä kentällä tapahtuvassa auttamistoiminnassa. Yhdessä kuitenkin olemme enemmän, toteaa SPR:n vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Jenni Honkanen.

 

Sairaiden, oirehtivien ja riskiryhmään kuuluvien vapaaehtoisten ei tule osallistua kentällä tapahtuvaan auttamistoimintaan, vaan huolehtia itsestään. Lisätietoa riskiryhmistä löydät THL:n sivulta klikkaamalla tästä.

 

Yhdistysten auttamistoimintaa kootaan maakunnittain Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen ylläpitämille korona-sivustoille