Jämsän seudulle uusia etsijöitä

Etsintäkurssi Jämsässä

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu piti maastoetsinnän peruskurssin Jämsässä kolmen valmiuskouluttajan voimin. Lauantaina 27.4.2024 pidetylle kurssille osallistui 17 henkilö ja he saivat kurssilla perusteet kadonneen henkilön etsintään. Kurssilla oli mukana myös kaksi poliisipartioita, joista toinen oli poliisikoirapartio.

Vapepan etsintäkurssi tarjoaa monia hyödyllisiä taitoja ja valmiuksia vapaaehtoisille, jotka haluavat osallistua kadonneiden ihmisten etsintään. Tässä on muutamia syitä, miksi etsintäkurssille osallistuminen on hyvä idea:

  1. Etsintävalmius ja -tekniikat: Kurssilla opitaan perusteet kadonneiden ihmisten etsintään liittyvistä menetelmistä ja tekniikoista. Näihin kuuluvat esimerkiksi maastossa liikkuminen, viestitoiminta ja etsintäryhmän hälyttäminen.
  2. Yhteistyö viranomaisten kanssa: Vapepa toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja etsintäkurssilla päästään tutustumaan poliisin rooliin kadonneen etsintätehtävällä. Tämä valmistaa tositilanteisiin, joissa vapaaehtoiset ja viranomaiset työskentelevät yhdessä.
  3. Valmius auttaa: Etsintäkurssin käytyään kurssilainen on valmiimpi osallistumaan etsintätehtäviin ja auttamaan kadonneiden henkilöiden löytämisessä. Kurssi antaa osallistujalle tarvittavat tiedot ja taidot toimiakseen tehokkaasti etsintäryhmässä.
  4. Jatkokoulutusmahdollisuudet: Etsintäkurssin jälkeen voi syventää osaamista alueellisilla ja valtakunnallisilla jatkokoulutuksilla. Näillä kursseissa voi oppia lisää esimerkiksi johtamisesta ja viranomaisyhteistyöstä.

Vapepa tarjoaa laajan koulutuspolun, joka mahdollistaa vapaaehtoisille osallistumisen monipuolisiin tehtäviin. Kun osaat, uskallat auttaa! Yhdessä olemme enemmän!

Lisätietoja Vapepan koulutuksista löydät täältä.

Kuva: Erkki Rautiainen, 27.4.2024, Jämsä. Kuvassa Jämsän etsintäkurssille osallistuneita. Vapepan etsijän tunnistaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keltaisesta huomioliivistä. Kuva: Erkki Rautiainen, 27.4.2024, Jämsä.