Hyvää Juhannusta, Vapepa-tiedote 6/2019

Kuva: Jukka Risikko: Lapuanjoki

Työntäyteinen kevät kääntyi juhannusviikolle, ja tiiviin alkuvuoden pääteeksi on aika itse kunkin vähitellen rauhoittua keräämään voimia syksyn varalle. Luvassa on ennätysvilkas syksy: PAPU ja Jäätyvä19 (Seinäjoki), Hilla19, Hela19, Pisara19, LSSAVI:n väestönsuojeluharjoitus sekä lukuisia pienempiä harjoituksia näiden lisäksi, normaalia Vapepan koulutus- ja kurssitoimintaa unohtamatta.

Alueellinen valmius ja paikallistoimikuntien aktivoiminen

Keväällä suurimman osa työpanoksesta vei alueellisen valmiuden kehittäminen, joka edelleen jatkuu syksyllä ja tulevina vuosina. Tavoitteena on yhteisten, jaettujen järjestöresurssien avulla taata tasalaatui­sempi auttamiskyky. Elo-syyskuun järjestökierros toteutetaan osittain uudelleen muodos­tettavilla Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntien alueilla. Järjestö- ja viranomaisyhteistyö näyttää tarjoavan tulevaisuudessa uutta aktiivisuutta kaikille vapaaehtoisille, jos vain ymmärrämme pyyteettömän yhdessä tekemisen mahdollisuudet. Alueellisen valmiuden suunnittelutilaisuudet ja ilmoittautuminen löytyvät Vapepan tapahtumakalenterista.

Uusi hälyttämisen tapa

Toukokuun alussa otettiin käyttöön uusi tapa Vapepan hälyttämisessä alueellamme. Jatkossa Vapepan voi hälyttää poliisilaitosalueittain yhden puhelinnumeron kautta. Uusi hälytyskeskus on Länsi-Suomen piirin hallitsema ja riippumaton yhteistyötahojen järjestelmistä. Tämä helpottaa esimerkiksi kuntien viranhaltijoiden tukipyyntöjä; Enää tukiresurssin hälyttämisen ei vaadi viranomaisstatusta. Lisäksi vasteajat lyhenivät ratkaisevasti sekä hälytyksen vastaanotto on varmistettu eri tavoin.

Uudet kotisivut

Kesäkuun alussa julkaistiin maakunnalliset Vapepan nettisivut. Tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenevä Vapepa-näkyvyys ja viestintä, kuitenkaan paikallisuutta unohtamatta. Uudet nettisivut löytyvät osoitteesta www.vapepa.fi/keski-suomi  ja www.vapepa.fi/pohjanmaa. Uusilta alueellisilta sivuilta näkyy esimerkiksi suoraan oman alueen toimintakalenteri, jonne toivotaan jatkossa entistä enemmän kaikkien jäsenjärjestöjen valmiuden koulutuksia. Tapahtumakalentereihin lisättäviä tiedotteita voi lähettää Heikki Maukoselle, heikki.maukonen@gmail.com (Keski-Suomi) ja Eija Pippolalle, eija.pippola@gmail.com (Pohjanmaa).

Extranet

Lisätietoa paikallisesta toiminnasta löytyy uudistetusta extranet-palvelusta. Sieltä löytyy uutisten lisäksi omat ryhmät, joiden dokumenttikansioista löytyvät vaikka paikallistoimikuntien muistiot ja myös nämä Vapepa-tiedotteet, sekä paljon muuta alueellista ja valtakunnallista materiaalia. Jatkossa kaikki jaettava materiaali löytyy extranetistä. Jos olet rekisteröitynyt Ohto-järjestelmään, pääset extranettiin osoitteessa https://extranet.vapepa.fi. Alueellisille avaintoimijoille on extranetissä oma suljettu toimialue, jonne pääsee hyväksymällä kutsu (näkyy oman extranetin yläpalkissa).

Kesälomat 2019

Piirin valmiuden kesäpäivystys on jaettu seuraavasti:

Lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille, elokuussa jatketaan uudella innolla kohti syksyn haasteita!

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
SPR Länsi-Suomen piiri