Huomionosoitukset

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta valitsee vuosikokouksessaan  vuoden vapaaehtoisen pelastajan sekä vahvistaa maakunnalliset vuoden vapaaehtoiset pelastajat. Keskustoimikunta päättää myös ansioristin, erikoisluokan ansiomitaleiden, kultaisen ja hopeisen ansiomitalin sekä valtakunnallisen viirin myöntämisestä. Vapepan valtakunnallisen viirin voi myöntää myös keskustoimikunnan puheenjohtaja. Hopeisen ansiomitalin, kultaisen ansiomitalin sekä ansioristien esitykset tulee käsitellä maakuntatoimikunnissa ennen esitystä keskustoimikunnalle.
Myönnettyjen ylempien huomionosoityusten saajien lista löytyvät Extranetin aineistopankista.

Kesksutoimikunnan vahvistettavaksi tulevien ylempien huomionosoitusten, tulee olla asianmukaisesti paikallis- ja maakuntatoimikuntien käsitteleminä ja puoltamina koordinaattorilla viimeistään kahta viikkoa ennen keskustoimikunnan kokousta.

Huomionosoituksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake vaatii kaikkien kenttien täyttämistä pyydetyssä muodossa, jotta lähettäminen on mahdollista. Kentän oikea täyttäminen ilmenee reunan värin vaihtumista punaisesta keltaiseksi. Vain oikein täytetty on mahdollista lähettää.

Hakemuksesta tulee ilmetä Vapepa-toiminnan aloittamisvuosi sekä muut haettavaan huomionosoitukseen vaadittavat perusteet ja huomiot.

Hakijan on lomakkeen lähettämisen lisäksi tulostettava itselleen sähköinen tai paperinen kappale paikallistoimikunnan käsittelyä varten. Järjestelmä lähtettää automaattisesti sähköpostilla kopiot hakemuksista hakijalle, ko. alueen valmiuspäällikölle ja keskustoimistolle.

Sähköinen huomionosoituslomake

Mikäli hakemus tehdään jostain syystä vanhalla paperilomakkeella, on sen asiakohdat korjattava vastamaan nykyisen huomionosoitusjärjestelmän mukaisia tietoja.

Voimassaoleva huomionosoitus ohje:

Huomionosoitusohje 7.3.2024