Huomionosoitukset

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta valitsee vuosikokouksessaan  vuoden vapaaehtoisen pelastajan sekä vahvistaa maakunnalliset vuoden vapaaehtoiset pelastajat. Keskustoimikunta päättää myös ansioristin, erikoisluokan ansiomitaleiden, kultaisen ja hopeisen ansiomitalin sekä valtakunnallisen viirin myöntämisestä. Vapepan valtakunnallisen viirin voi myöntää myös keskustoimikunnan puheenjohtaja. Hopeisen ansiomitalin, kultaisen ansiomitalin sekä ansioristien esitykset tulee käsitellä maakuntatoimikunnissa ennen esitystä keskustoimikunnalle.

Loppuvuodesta 2018 keskustoimikunnan hyväksyttäväksi tulevien huomionosoitusten tulee olla paikallis- ja maakuntatoimikuntien puoltamina koordinaattorilla  30.10.2017 mennessä.  Keskustoimikunta vahvistaa huomionosoitukset  vuosikokouksessaan 15.11.2017. Paikallis- ja maakuntatoimikuntien omat hakemusten jättö- ja päätöksentekoaikataulut ovat näitä edeltäviä. Keskustoimikunnan seuraavat  kokousajankohdat ovat alustavasti 13.12.2018, 7.2.2019 ja 25.4.2019. Asianmukaisesti puollettujen hakemusten tulee olla koordinaattorilla viimeistään kahta viikkoa ennen.

Huomionosoituksia haetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake vaatii kaikkien kenttien täyttämistä pyydetyssä muodossa, jotta lähettäminen on mahdollista. Kentän oikea täyttäminen ilmenee reunan värin vaihtumista punaisesta keltaiseksi. Vain oikein täytetty on mahdollista lähettää.

Hakijan on lomakkeen lähettämisen lisäksi tulostettava itselleen sähköinen tai paperinen kappale paikallistoimikunnan käsittelyä varten.

Sähköinen huomionosoituslomake

Mikäli hakemus tehdään jostain syystä vanhalla paperilomakkeella, on sen asiakohdat korjattava vastamaan nykyisen huomionosoitusjärjestelmän mukaisia tietoja.

Voimassaoleva huomionosoitus ohje:

Huomionosoitusohje 30.3.2017