Hukkuneiden etsijä Reino Savukosken etsintävene Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön

Vedenalaiseen etsintään erikoistunut Reino Savukoski lahjoittaa etsintäveneensä lumijokelaisille vapaaehtoisille. Erikoisvarusteltua venettä tullaan käyttämään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan etsintätehtävissä.

Etsintätoimintansa lopettava punkaharjulainen Reino Savukoski lahjoittaa välineistönsä pitkään Vapepassa vapaaehtoisena toimineelle Marko Hyvärille ja hänen perustamalleen Lumijoen Etsintävene ry:lle. Lumijokelaisen Hyvärin perustama kuuden henkilön hälytysryhmä on jatkossa hälytettävissä etsintätehtäviin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta.

Lahjoitukseen kuuluu erikoisvarusteltu etsintävene SB Fortuna. Veneeseen kuuluu erikoisvarusteina neljä vedenalaista etsintäkameraa, kuusi näyttöä sekä viistokaikuluotain, jolla havainnoidaan järven pohjan muodostumia.

Etsintävenetoimintaa jatkava Marko Hyväri on toiminut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisena lähes 20 vuoden ajan. Vapepan jäsenjärjestöt valitsivat Hyvärin vuonna 2016 vuoden vapaaehtoiseksi pelastajaksi erityisesti hänen ansioistaan vesistöetsinnässä.

Lahjoitus vahvistaa vapaaehtoisten auttamisvalmiutta

– Lahjoitus parantaa mahdollisuuksiamme toimia viranomaisten tukena. Tällaiselle välineistölle ja osaamiselle on meillä tarvetta, kertoo Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin valmiuspäällikkö Ari Haaranen.

Viranomaiset hälyttävät Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Pohjois-Pohjanmaalla vuosittain keskimäärin 30–40 tehtävään, joista noin kaksi kolmasosaa on kadonneen etsintöjä. Useimmiten etsitty löytyy elossa, mutta toisinaan etsinnät päättyvät kadonneen löytymiseen menehtyneenä.

– Läheisen löytyminen on omaiselle aina hyvin tärkeää, vaikka kadonnut olisi menehtynyt. Kun läheinen löytyy, omaisen epätietoisuus päättyy ja hän pääsee tekemään surutyötä, Haaranen kertoo.