Harjoitushälytys loi perustaa evakuointien suunnitteluun

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti 5.–7.9.2023 Pohjoinen23-valmiusharjoituksen, jonka teemana oli väestönsuojelu. Harjoituksen tavoitteena oli muun ohella kehittää laajamittaisiin evakuointeihin liittyviä valmiuksia. Harjoitukseen osallistuivat alueen kunnat sekä laaja joukko viranomaisia ja muita toimijoita.

 

Vapaaehtoisten rooli mahdollisissa laajamittaisissa evakuoinneissa olisi hyvin keskeinen, koska sen enempää hyvinvointialueen pelastus-, sosiaali- kuin terveystoimen viranomaisten omat resurssit eivät riitä. Osana Pohjoinen23-valmiusharjoitusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyysi Vapepaa tekemään harjoitushälytyksen sen selvittämiseksi, paljonko vapaaehtoisia olisi saatu avustamaan niin evakuointien suorittamisessa kuin evakuointeihin liittyen perustettujen keskusten toiminnassa.

 

Hälytysviestejä lähetettiin yhteensä lähes 700 ja niihin saatiin lähes 400 vastausta. Evakuointeja avustamaan olisi saatu noin 40 henkilöä, minkä lisäksi käyttöön olisi saatu muutamia autoja. Hälytysviesteihin saadut vastaukset tullaan huomioimaan hyvinvointialueen evakuointisuunnittelussa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kiittää kaikkia vastanneita!

 

Urho Karppinen

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos

Valmiuspäällikkö