Vapepan johtoryhmät, viranomaiset ja kunnat harjoittelivat Joensuussa

SPR Savo-Karjalan piiri järjesti torstai-iltana 8.12. Joensuussa yhdessä viranomaisten ja kuntien kanssa ensihuoltoon ja väestön suojaväistöön keskittyneen suunnitteluharjoituksen. Harjoitukseen ei liittynyt joukkojen liikkeellelähtöä.

Harjoitukseen osallistui Vapepan Pohjois-Karjalan alueen johtoryhmien vapaaehtoisia sekä SPR Savo-Karjalan piiritoimiston henkilökuntaa. Harjoitustilannetta olivat pelaamassa myös Pohjois-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystys (Siun Sote), Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (Siun Sote) sekä Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan johtoryhmät.

Harjoiteltavana tilanteena oli tulipalosta johtuvan myrkyllisen savun aiheuttama väestön paikallinen evakuointitarve. Suojaväistö toteutettiin pelastuslaitoksen johdolla ja evakuointikeskuksen perustaminen sosiaali- ja kriisipäivystyksen johdolla Joensuun kaupungin osoittamaan tilaan. Vapepan vapaaehtoiset toimivat sosiaali- ja kriisipäivystyksen alaisuudessa tukien evakuointikeskuksen toimintoja mm. kirjauspisteellä, opastus- ja kulunvalvontatehtävissä, ensiavussa, henkisessä tuessa ja muonituksen tukena. Kuntien johtoryhmät keskittyivät evakuointikeskuksen toimintojen lisäksi omien toimintojensa (mm. päiväkodit ja koulut) turvaamiseen. Harjoituksesta on kirjattu erillinen palaute harjoitusorganisaatioiden käyttöön varautumista ja jatkokehittämistä varten.

Osallistujia oli SPR:n piiritoimiston koulutustilassa kaikkiaan 30 hlöä, joista 8 Vapepan vapaaehtoisia. Harjoituksen aikana hälytettiin myös Vapepan jäsenjärjestöjen hälytysryhmiä Ohto-hälytysjärjestelmällä. Vapaaehtoisista hälytysviestiin vastasi 63%; käytettävissä olisi ollut 84 tai olisi päässyt myöhemmin illalla 8 hlöä ja estyneitä oli 123 ja vastaamatta jätti 124 hlöä.

 

Kiitämme Siun sotea ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystystä ja pelastuslaitosta sekä Joensuun kaupunkia ja Kontiolahden kuntaa mahdollisuudesta harjoitella ja suunnitella yhteistoimintaa sekä kehittää yhteistä varautumistamme. Koolla oli organisaatioiden johtoa, joilla on päätösvaltaa asioiden edistämiseksi. Erityisesti kiitämme harjoitusmahdollisuudestavirka-ajan ulkopuolella ilta-aikaan, jolloin myös vapaaehtoisten osallistumismahdollisuudet ovat paremmat.

Yhdessä olemme enemmän!

 

Kuvat: Mika Korppinen

 

Päivystävä palopäällikkö (P2) antaa tilannekatsauksen

 

 

Vapepa-johtaja neuvottelee sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä pelastuslaitoksen valmiussuunnittelijan kanssa.

 

 

 

Vapepan johtoryhmä työssään.