Hannu Harrin ajatuksia valmiusavauksessa

Lauantaiseen webinaarina järjestettyyn SPR Länsi-Suomen piirin valmiusavaukseen osallistui kiitettävän paljon vapaaehtoisia (yli 80 ilmoittautunutta!) sekä Pohjanmaan että Keski-Suomen maakuntatoimikuntien alueilta. Tilaisuudessa saimme kuulla muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puheenjohtajan Hannu Harrin innostavan puheenvuoron, jonka aiheena oli maakuntatoimikuntien ja järjestöjen alueellinen yhteistyö. Tässä lyhenneltynä Hannu Harrin alustuksen tärkeimpiä nostoja.

Miksi ja miten?

Olemme eläneet epävarmuuden aikoja. Uusien haasteiden myötä on hyvä hetki pysähtyä Vapaaehtoisen pelastuspalvelunkin osalta kysymään se peruskysymys, joka aina aika ajoin on hyvä esittää ihan kaikessa. Tämä kysymys on ”MIKSI?” Kysymys on vaikea, mutta tärkeä, sillä se suuntautuu asioiden ja ilmiöiden taakse, se hakee selityksiä ja pyrkii lisäämään ymmärrystä.

Jos tunnemme itsemme ja sisäistämme toimintamme tarkoituksen, muihin kysymyksiin on helppo vastata. Kun lähtökohdat ovat kunnossa, kysymykseen ”MITEN?” on jo paljon helpompi löytää vastauksia. Kun tiedämme mitä itse ja mitä meidän kumppanimme tarvitsevat, niin keinot yhteisten päämäärien tavoittamiseksi löytyvät helpommin. Itseymmärryksen lisääminen on väline toiminnan kehittämiseen.

Palvelulupauksista selkeyttä toimintaan

Vapepan nykyinen toimintalinjaus hyväksyttiin vuonna 2020. Viime vuonna käynnistettiin johtosäännön uudistamisprosessi, jonka avulla kehitetään Vapepan hallinnollista ja toiminnallista organisaatiota. Taustalla vaikuttavien hallinnollisten ja toiminnallisten ns. dokumenttien tarkoituksena on selkiyttää yhteistyötä ja työnjakoa eri toimijoiden välillä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Uudistusten yhteydessä Vapepa-verkostoon kuuluvat järjestöt on haastettu pohtimaan sitä, miten kukin järjestö ymmärtää oman roolinsa osana yhteistä kokonaisuutta. Nämä palvelulupaukset suunnataan Vapepa-verkoston lisäksi viranomaiselle ja maakuntatoimikunnilla on tärkeä rooli välittää tätä tietoa niin järjestöjen välillä kuin myös järjestöjen sisällä.

Erilaisuus – vahvuus ja haaste

Tärkeää on myös havainnoida se, miten erilaisia toimijoita Vapepa-verkostoon kuuluu ja millaiset vahvuudet erilaisuus tuo tullessaan. Erilaisuus on sekä vahvuus että haaste ja on syytä lisätä tunnettuutta siitä, että Vapepa voi avustaa viranomaista muissakin tehtävissä kuin etsinnöissä. Pandemiankin aikana on kehitetty jatkuvasti uusia tapoja toimia ja osaamista pystytään soveltaa monenlaisiin tehtäviin, kunhan valmius on kunnossa.

Kaikki järjestöt eivät ole mukana hälytystoiminnassa vaan tukevat valmiutta ja varautumista järjestämällä koulutusta tai ne tarjoavat asiantuntijuutta. Paikallistasolla järjestöjen tärkeänä tehtävänä on myös tukea ja mahdollistaa vapaaehtoistoiminta joko oman järjestön tai jonkin muun järjestön puitteissa, jos paikallistasolla ei omaa hälytystoimintaa ole.