HÄME17- ja PIRKKA17-valmiusharjoitukset testaavat yhteiskunnan kykyä selvitä laajasta ja pitkittyneestä häiriötilanteesta

Maakuntarajat ylittäviä valmiusharjoituksia pidetään nyt kolmatta päivää Hämeessä ja Pirkanmaalla. 7.-9.11. toteutettavassa yhteisharjoituksessa ovat mukana kaikki Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan alueiden kunnat ja laaja joukko muita yhteiskunnan toimijoita, kuten kirkko, puolustusvoimat ja elinkeinoelämä. Myös kolmannella sektorilla on harjoituksissa oma roolinsa.

Kahden aluehallintoviraston ja Panssariprikaatin yhteistyönä toteutettavan valmiusharjoituksen skenaariona on voimakkaasti kiristynyt kansainvälinen tilanne, jossa korostuu sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus. Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen ja erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoituksen tavoitteena on oppia tunnistamaan informaatiovaikuttaminen, luomaan tilannekuva sen laajuudesta ja oppia reagoimaan siihen oikein. Harjoituksessa mukana oleviin kuntiin on jaettu valmistelevia harjoitustehtäviä keväästä lähtien, nyt on ollut vuorossa kolmipäiväinen käytännön harjoitus.

Vaikka valmiusharjoituksessa ovat pääosassa viranomaistahot ja kunnat, on kolmannen sektorin toimijoillakin oma roolinsa.

– Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu osallistuvat harjoitukseen omalta osaltaan kenttätasolla. Harjoitustilanteessa toimimme esimerkiksi ensiavun, ensihuollon ja psykososiaalisen huollon rooleissa, kertoo valmiuspäällikkö Tapani Huhtala Punaisen Ristin Hämeen piiristä.

Tällä kertaa valmiusharjoitus keskittyy paljolti informaatiovaikuttamiseen, joka ei välttämättä ole kolmannen sektorin antaman avun ydintä.

– Kolmannen sektorin apua voidaan kuitenkin tarvita esimerkiksi kyberhyökkäystilanteessa, joka näkyisi muun muassa vesihuollon tai lämmönjakelun katkoksina. Silloin voidaan tarvita Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ensihuoltotoimia, kuvailee Tapani Huhtala.

Edellisen kerran alueella järjestettiin PIRKKA14-valmiusharjoitus kolme vuotta sitten, tänä vuonna harjoituksen uhkatilannetta on viety askelta pidemmälle. Valmiusharjoitukset tukevat erinomaisesti myös Punaisen Ristin ja Vapepan kaltaisia kolmannen sektorin toimijoita.

– Yhteistyökuvioiden hiominen ja ongelmakohtien löytäminen sekä niihin puuttuminen ovat tällaisten laajojen yhteisharjoitusten suola. Ne palvelevat erittäin hyvin kaikkia toimijoita, Tapani Huhtala summaa.

Lisätietoja valmiusharjoituksista Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Teksti: Terhi Taikavaara