Hälytystilanteiden viestintäohje testiin Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa

Vapaaehtoisten tueksi tehtyä viestintäohjetta pilotoidaan vuoden 2016 kevääseen asti kahdella eri alueella. Ohjeen tarkoituksena on tarjota vapaaehtoisille ohjeita muun muassa hälytystilanteiden mediayhteistyöhön ja sosiaalisen median käyttöön.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu näkyy usein mediassa varsinkin suurten etsintöjen yhteydessä. Näkyvyys on tärkeää, sillä se kannustaa mukaan uusia vapaaehtoisia ja tekee Vapepan toimintaa tunnetuksi. Samaan aikaan vaitiolovelvollisuuteen ja viestinnän roolijakoon liittyvät kysymykset mietityttävät monia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoisten tueksi hälytystilanteisiin on nyt tehty tiivis, taskukokoinen viestintäohje, jota pilotoidaan ensi kevääseen asti Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueilla. Pilotoinnin tavoitteena on kerätä kokemuksia ohjeen toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista. Jos ohje todetaan pilottivaiheessa hyödylliseksi, se otetaan myöhemmin tarvittavin muokkauksin käyttöön koko maassa.

Ohjeesta apua perehdyttämiseen

Ohje täydentää Vapepan salassapitositoumusta ja myöhemmin päivitettävää mediaohjetta. Se on tarkoitettu vapaaehtoisten avuksi erityisesti tilanteisiin, joissa uusia tai hälytysryhmien ulkopuolelta tulevia vapaaehtoisia perehdytetään hälytystilanteiden viestintään ja työnjakoon. Ohjeessa käsitellään lyhyesti mediayhteistyötä, sosiaalista mediaa sekä vapaaehtoisten ja viranomaisten rooleja viestinnässä.

Ohjeen tekemisessä ja sen kommentoinnissa ovat olleet mukana muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen viestintätyöryhmä ja Hämeen alueen vapaaehtoisten alueellinen viestintätyöryhmä.

Lisätietoa viestintäohjeesta antaa Vapepan tiedottaja Sari Häkkinen. Alueellisesta pilotoinnista kertovat valmiuspäälliköt Eila Siira (Kaakkois-Suomi) sekä Ari Saarinen (Häme). Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi.