Haku päällä henkisen tuen ryhmään Keski-Suomessa

Kiinnostaisiko sinua henkisen tuen hälytysryhmässä toimiminen?

Haemme Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin alueen henkisen tuen ryhmiin uusia ryhmäläisiä. Ryhmä on toiminnassa jo Etelä-Pohjanmaalla, jota täydennetään, sekä nyt vastaava perustetaan Keski-Suomeen. Myöhemmin mahdollisesti vielä Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.

Ryhmä toimii hälytysryhmänä avustaen eri viranomaisia henkistä tukea vaativissa pienissä, muutamia ihmisiä, tai suurissa, monia ihmisiä koskettavissa tilanteissa. Tilanteet voivat olla tulipaloja, läheisen menehtymisiä tai muita henkistä tukea vaativia tilanteita.

Ryhmäläiset saavat koulutuksen myös purkukeskustelun pitämiseen toisille vapaaehtoisille auttajaryhmille.

Me perehdytämme tehtävään ja järjestämme koulutusta säännöllisesti.

Oma elämäntilanteesi tulee kuitenkin olla stabiili, koska tämän kaltainen toiminta on välillä henkisesti haastavaa. Lisäksi pitää pystyä toimimaan ryhmässä, sekä tulla hyvin toimeen eri viranomaisten kanssa.

Kun olet tutustunut ryhmään, sekä omaat tarvittavat tiedot ja taidot, sinut siirretään hälytysvalmiuteen haastattelujen kautta. Tämä polku on yksilöllinen. Hälytykset ryhmä saa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) käyttämän OHTO- hälytysjärjestelmän kautta.

Hae ryhmään mukaan lomakkeella, osoitteessa https://www.lyyti.in/hakemushenkisentuenhalytysryhmaan.

Lisätietoa ryhmien toiminnasta

Liite: Hetu-ryhmään rekrytointi