Etsintäkoulutus ja poliisin johtama etsintäharjoitus Tervolan Varejoella

Tervolassa järjestettiin 3. – 4.2.2017 etsintäkoulutus ja poliisin johtama talvietsintäharjoitus. Koulutuksen ja harjoituksen järjestelyistä vastasi Lapin poliisilaitos yhdessä Lapin vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Harjoitus sisältyi Lapin Poliisilaitoksen 2017 harjoitussuunnitelmaan ja perustuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä poliisin yhteistyösopimukseen, harjoituksen johtaa poliisi. Harjoituksissa kuluvana vuonna on teemana johtaminen ja johdettavana oleminen. Tarkoituksena harjoitusten kautta kouluttaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) henkilöstöä johtotehtäviin eritasoilla etsintäorganisaatiossa.

Vuosittain järjestetään kolme harjoitus Lapin maakunnan alueella. Tervolan talvietsintä harjoitus oli ensimmäinen. Tänä vuonna järjestettävät harjoitukset: maastoetsintäharjoitus 26. – 27.5 Kemijärven seudulla ja kolmas vaativa etsintäharjoitus Pelastuspalveluseminaari 26 – Suomi 100 ekstran yhteydessä 26.8 Saariselällä.

Etsintäharjoituksen tarkoituksena Tervolassa oli harjoitella talvietsintää ja sen erityispiirteitä, sekä testata erilaisia maastossa liikkumis-, kylmäsuojaus/hypotermia välineistöä sekä harjoitella niiden käyttöä. Omana osiona harjoituksessa oli koiratoiminta, jossa mm. totutettiin koiria reen kyydissä olemiseen ja perushakuun. Keskeisenä tavoitteena oli harjoitella Vapepa-keskuksen toimintaa, etsinnän johtamista ja toimintaan osallistuvien keskinäistä yhteistyötä.

Järjestetty koulutus ja harjoitus veti runsaasti väkeä Tervolaan, perjantain teoriaan osallistui 45 henkilöä ja lauantain harjoitukseen 86 henkilöä. Edellisellä viikolla järjestettiin Rovaniemellä teoriakoulutus (osallistujia 28), näin saatiin perjantain osallistujamäärää pienennettyä. Rovaniemen kurssilaiset osallistuivat lauantain harjoitukseen.

Perjantain teoriakoulutus alkamassa

Lauantai valkeni tuulettomassa hiukan harmaassa tihkusateisessa ilmassa. Lauantain harjoitus toteutettiin seuraavasti: Osallistujat informoitiin päivän aikatauluista, järjestelyistä, sekä turvallisuusohjeistuksista. Sen jälkeen vanhemmat konstaapelit Risto Mertala ja Jarkko Pyykkönen ottivat koirakot ja moottorikelkkailijat omaan koulutukseen koko päiväksi. Loput osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista aamupäivällä ryhmä 1 siirtyi maastoharjoitukseen ja ryhmä 2 rastiharjoitukseen.

Harjoituksen johtaja yk. Sami Helander ohjeisti innokkaan ja iloisen osallistuja joukon

Samin ohjeistuksen jälkeen osallistujat jakautuivat ryhmiin ja harjoitus pääsi alkamaan.

Rastit

Rasti 1     Kylmettyneen ja hypotermisen potilaan tunnistaminen, käsittely ja ea. Käytössä oli erilaisia suojausvälineitä ja lämmittimiä (Jari Seppälä)

Rasti 2     Potilaan saattaminen kuljetuskuntoon ja valvonta kelkkakuljetuksen aikana (Pekka Koivukangas ja Erkki Rannanpää)

Rasti 3   Lumikenkien ja liukulumikenkien käytön ABC ja kevyttä harjoittelua ko. välineillä (ryhmä ohjaus ja Jari Seppälä)

Potilaan kuljetukseen valmistaminen

Harjoittelua liukulumikengillä

Maastoharjoitus käynnistyi yk. Sami Helanderin kaikille antamalla tilannetiedotuksella, tapahtumatiedon mukaan latuverkostolle oli eksynyt kaksi hiihtäjää joita lähdettiin etsimään hiihtopartioilla. Sen jälkeen joukot siirtyivät ilmoittautumaan Vapepa-keskukseen ja osallistujista muodostettiin partiot. Ilmoittautumisen yhteydessä oli tärkeää selvittää osallistujien välineistö (lumikengät, latu-, maastosukset, moottorikelkka jne.), sekä muu varustus turvallisuusriskien minimoimiseksi.  Vapepa-johtaja antoi partionjohtajalle poliisin tilannejohdosta saamansa etsintätehtävän, sekä takarajan paluulle. Partiot siirtyivät pois Vapepa-keskuksesta ja partionjohtaja selvitti partiolle heidän saamansa tehtävän ja tarkasti  partion asianmukaisen varustuksen, tämän jälkeen partio lähti suorittamaan annettua tehtävää.

Viestiliikenne maastosta hoidettiin VHF-puhelimilla ja kännyköillä. Vapepa-keskuksessa ja poliisin tilannejohtopaikalla suunniteltiin etsintää eteenpäin. Toinen kadonneista löytyi tunnin etsinnän jälkeen kylmettyneenä ja hänet kuljetettiin asianmukaisesti hoidettuna moottorikelkalla saattajan kera pois metsästä. Toinen kadonneista löytyi kohtuullisen hyväkuntoisena kahden tunnin kuluttua etsinnän käynnistämisestä.  Kadonneiden löydyttyä partiot pyydettiin takaisin johto-paikalle, jossa asian mukaisten ilmoittautumisten jälkeen pidettiin tekninen purku poliisin toimesta ja sen jälkeen Vapepa-johtaja piti purun omalle joukolleen. Maittavan keittolounaan jälkeen ryhmät vaihtoivat tehtäviä ja aamupäivän setti toistettiin samalla kuviolla iltapäivästä.

Työskentelyä Vapepa-keskuksessa.

Lumikenkäpartio lähdössä maastoon, partionjohtaja selvittää partiolle annetun tehtävän

Kadonnut henkilö on löytynyt, ilmoitus johtoon (kännykällä) lisäohjeiden saamiseksi

Viimeisiä partioita odotetaan iltapäivällä maastosta

Koiratoiminta

Oheistoimintoina oli koirakoille harjoittelua moottorikelkkojen kanssa työskentelystä. Ohjaaja ja koira olivat kelkan reen kyydissä, josta koira ilmaiseen kadonneen henkilön reitin varrelta. Koiralle haastavinta on rauhoittua rekeen, sen vuoksi sitä tulisikin harjoitella. Päivän aikana harjoiteltiin myös samanlaista tuulihakua jalkaisin.

Koiraa totutetaan rekeen, kelkan käydessä.
Huom. ei liikkuva kelkka siksi ei kypärää matkustajalla.

Harjoituksen purku käynnissä

Toinen kadonneista henkilöistä hiihti metsäsuksilla umpihangessa päivän aikana 9,5 km. Iltapäivän lenkki Mapitaren karttaohjelmassa kertoi hiihtomatkaksi 4,5 km.

 

Harjoituksen palautekeskustelusta nostettua

Harjoitus antoi kokonaiskuvan talvietsinnän kokonaisuudesta. Yhteistoiminta viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä oli sujuvaa. Vapepa-keskus toiminnot vaativat jatkuvaa harjoittelua ja mahdollisimman monelle tulisi alueellisesti mahdollistaa koulutus ja harjoittelu ko. toimintaan, jolloin saadaan riittävä koulutettu reservi todellisiin tilanteisiin. Hypotermia koulutusta pidettiin tärkeänä.

Moottorikelkkaetsintä supistui lyhyisiin matkoihin, johtuen latuverkostosta ja yksityismaista. Seuraavan kerran tulee harjoitus suunnitella paikkaan jossa ei ko. rajoitteita.

Kadonneen henkilön liikkumisvälineestä tulisi mahdollisimman alkuvaiheessa saada tarkat tiedot esim. onko liikkeellä latu- vai metsäsuksilla, onko kelkkailija liikkeellä kapea- vai leveätelaisella kelkalla, helpottaa jälkien seuraamista.

Kadonneen henkilön kylmettyminen/hypotermia on talvella (myös kesällä) aina huomioitava ja tällaisen potilaan asianmukaiseen suojaamiseen ja ensiapuun on aina varauduttava.

Koirakot (koiratoimintaan osallistuneet) olivat erittäin tyytyväisiä koulutukseen ja harjoituksen tuomaan kokemukseen.

Oli upea nähdä tyytyväisiä ja väsyneitä osallistujia, joita tihkusade ei lannistanut. Onneksi ohje säänmukaisesta varustuksesta ja etsijänrepusta oli saavuttanut kaikki harjoitukseen osallistuneet.

Lämmin kiitos Teille kaikille jotka olitte mukana harjoituksessa oppimassa uutta, kertaamassa jo opittua, ilman teidän mukana oloa harjoitus ei olisi onnistunut. Erityiskiitos Lapin poliisilaitokselle, joka vuosittain mahdollistaa Vapepalle tilaisuuden harjoitella todentuntuista etsintää, sekä kouluttaa meitä etsintätehtäviin.

Kouluttajina harjoituksessa toimivat:

Lapin poliisilaitokselta yk. Sami Helander, yk. Jari Seppälä, vk. Risto Mertala, vk. Jarkko Pyykkönen ja Lapin rajavartiolaitokselta Antti Kuusela

Vapepan kouluttajina Pekka Koivukangas, Pentti Parkkila, Sippo Nevalainen, Reijo Köngäs, Tanja Sälevä, Erkki Rannanpää, V-P Kurki, Nina Parkkila, Pekka Isokoski, Matti Häggman ja allekirjoittanut.

Harjoitukseen osallistui jäseniä seuraavista ryhmistä ja organisaatioista, Tervolan VPK, Länsipohjan moottorikelkkailijat, Ounasjoen pelastuskoirat, Kaamoksen pelastuskoirat, Rovaniemen retkeilijät, Mellakosken palokunta ja ensiapuryhmä, Ylitornion Vapepa, Meri-Lapin Vapepa, Tuikku-ryhmä, Muonion Vapepa, Varejoen kyläyhdistys, sekä yksittäisiä henkilöitä Meri-Lapin ja Rovaseudun alueelta. Viranomaisista mukana olivat Lapin poliisilaitos ja Lapin rajavartiolaitos.

Koulutuksen ja harjoituksen jälkeen voi todeta, että Tervolaan on nousemassa lähiaikoina oma Vapepan- hälytysryhmä.

Kuvat: Sippo Nevalainen

Teksti: Annikki v. Pandy