Etsintäkoulutus ja poliisin johtama etsintäharjoitus Kummunjärvellä

Kummunjärvellä järjestettiin 26. – 27.5.2017 etsintäkoulutus ja poliisin johtama etsintäharjoitus.

Koulutuksen ja harjoituksen järjestelyistä vastasi Lapin poliisilaitos yhdessä Lapin vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. Harjoitus sisältyi Lapin Poliisilaitoksen 2017 harjoitussuunnitelmaan ja oli järjestyksessään toinen, kolmas järjestetään 26.8.2017 Saariselällä (www.pelastuspalveluseminaari.fi). Harjoitukset perustuvat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä poliisin yhteistyösopimukseen, harjoituksen johtaa poliisi. Harjoituksissa kuluvana vuonna on teemana johtaminen ja johdettavana oleminen. Tarkoituksena harjoitusten kautta kouluttaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) henkilöstöä johtotehtäviin eritasoilla etsintäorganisaatiossa.

Tavoitteena harjoituksessa oli harjoitella maastoetsintää mahdollisimman todentuntuisessa tilanteessa sekä testata uusien välineiden käytettävyyttä etsinnän apuna. Harjoitukseen oli alustavan suunnitelman mukaan sisällytetty myös vesistöetsintää, mutta luonto ehkä katsoi sen meille liian vaativaksi ja piti harjoitusalueen vesistön jäässä.

Omana osionaan harjoituksessa oli koiratoiminta, jossa aamupäivän aikana treenattiin koiria perushakuun ja iltapäivällä koirakot liittyivät harjoitukseen. Henkinen tuki huomioitiin tässä harjoituksessa korostetusti. Keskeisimpinä tavoitteina oli harjoitella Vapepa-keskuksen toimintaa, etsinnän johtamista ja toimintaan osallistuvien keskinäistä yhteistyötä.

Perjantai-illan teoriaosuus pidettiin Kemijärven paloasemalla ja koulutukseen osallistui 22 henkilöä ja lauantain harjoitukseen 52 henkilöä.

Perjantain teoriakoulutus

Lauantain harjoitus pidettiin Kemijärven yhteismetsän Kummunjärvellä sijaitsevalla kämpällä ja sen lähimaastossa. Yön aikana oli ollut pientä pakkasta, päivä oli aurinkoinen ja kuiva.

Harjoitus alkoi yleisellä infolla klo 9.00. Harjoituksen skenaarion oli suunnitellut ja sen tiesi vain harjoituksen johtaja Risto Mertala. Aamulla kuulimme, että paikalla oli ollut nuorten leirikoulu ja sieltä oli kadonnut 16 v. poika. Leirikoulun ohjaaja oli varsin hätääntynyt tilanteesta. Poliisin tilannejohtopaikka ja Vapepa-keskus muodostettiin sisätiloihin. Tilannejohtajana toimi Kalle Partanen ja MSO-naisena Kerttu Nironen Lapin poliisilaitokselta. Vapepa-johtajana toimi aamupäivällä Toivo Stenroos Kemijärveltä ja iltapäivällä Juhani Aaltonen Sallasta. Kirjureina kokopäivän toimivat Tarja Mattila Sallasta ja Päivi Taavo Kemijärveltä.

Harjoituksen johtaja vk. Risto Mertala pitää yleisinfoa innokkaalle osallistuja joukolle.

Etsintäharjoitus saatiin käyntiin melko nopeasti. Poliisin lohkoessa aluetta Vapepa-keskus otti ilmoittautumiset vastaan ja muodosti mm. koira-, reitti- ja lohkopartiot. Lohkomisen ja arvioinnin jälkeen partion johtajille annettiin tehtävä ja he lähtivät suorittamaan annettua tehtävää.

Vapepa-keskus toiminnassa

Tehtävänä lohkojen arviointi

Tehtävänanto partiolle

Partionjohtaja käy saatua tehtävää läpi partionsa kanssa

Alue oli osittain katveessa ja kännyköiden käytössä oli ongelmia, yhteydet hoitui VHF- ja Virve- puhelimilla. Partioiden siirryttyä maastoon poliisin tilannejohtopaikalla ja Vapepa-keskuksessa suunniteltiin etsintää eteenpäin. Myös muonitushuollon järjestelyt käynnistyivät.

Etsinnän suunnittelua eteenpäin

Leirikoulun ohjaajan oli henkisen tuen pari ottanut hellään huomaan ja hän rauhoittuikin lepäämään. Kadonneen pojan isä oli saapunut paikalle ja lähtenyt omatoimisesti etsimään poikaansa, pian myös häntä jouduttiin etsimään. Paikalle saapui ennen puoltapäivää kadonneen täti ja hänet ohjattiin henkisen tuen piiriin.

Henkisen tuen pari rauhoittelee ohjaajaa

Puolen päivän tienoilla alkoivat partiot ilmoitella, että lohko oli etsitty ja heitä pyydettiin palaamaan ja huoltamaan itsensä.

Etsijöitä ruokailemassa

Huoltotauon jälkeen partiot saivat uuden tehtävän ja iltapäivällä alkoi maastosta löytyä myös kadonneiden jättämiä jälkiä. Kadonneen pojan isä löytyi ensimmäisenä, hän oli loukannut jalkansa ja myös kylmettynyt. Tilannejohdosta paikalle ohjattiin ensiapuhenkilöstö sekä kuljetuskalusto ja loukkaantunut siirrettiin pois maastosta. Hän oli hyvin järkyttynyt tilanteesta ja myös lievästi aggressiivinen, joten paikalle kutsuttiin myös henkisen tuen pari.

Kadonneen isä on löytynyt

Lähes samanaikaisesti poliisin RPAS-laitteen välttämästä kuvasta havaittiin suolla viittoileva nuorimies ja laite ohjasi lähimmän partion kohteeseen. Partio kohtasi väsyneen mutta hyvässä kunnossa olevan nuoren miehen, joka palasi etsintäpaikalle partion mukana. Tämän jälkeen kaikkia partioita pyydettiin palaamaan johtopaikalle. Palattuaan kaikki ilmoittautuivat Vapepa-keskuksessa ja siitä heidät ohjattiin kahville. Poliisi aloitti teknisen purun, kun kaikki olivat kirjautuneet ja lähtijöiden ja palaajien luvut täsmäsivät.

Teknisistä apuvälineistä oli mukana harjoituksessa karttaohjelmia sekä RPAS- laite, jota käytettiin koko harjoituksen ajan. Käyttö on haastavaa ja vaativaa vaikeilla alueilla. Vapepan-liivit näkyi hyvin, mutta mikäli kadonnut ei liiku maastossa/paikallaan – vaikea havaita, varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun maa on harmaa. Hyvä lisä etsintöihin.

RPAS-laite ja ohjaaja Petri Hietala

Koiratoiminta

 Aamupäivän treeneissä harjoiteltiin mm. lähtöhajuhommia. Treenien jälkeen koirakot huolsivat itsensä ja osallistuvat harjoitukseen.

Etsintäharjoituksessa tuoreilla jäljillä koirat alkoivat toimia jo tehokkaasti. Maastoon oli edellisenä iltana tehty jälkiä, jotka olivat 17 tuntia vanhoja ja tässä haettiin koiran äärirajoja. Harjoiteltiin myös poissulkevaa etsintää (alueen rajaus). Koirakoille suositeltiin tämän jälkeen palauttavia treenejä. Osa koirakoista osallistui varsinaiseen kadonneiden etsintään.

Koirakot ovat lähdössä aamun treeneihin koirapoliisi Tero Oivan johdolla.

Koirakko iltapäivän harjoituksessa

Harjoituksen purku käynnissä

Komisario Marko Hiltulan (oik.) puheenvuoro purkutilaisuudessa

Harjoituksen palautekeskustelussa esiin nostettua

Harjoitus antoi kokonaiskuvan etsinnän kokonaisuudesta. Harjoitus koettiin onnistuneeksi, valmistelut ja skenaarion ”salaisuus” lisäsi todentuntua harjoitukseen, kaikilla osallistujilla oli mahtava asenne.

Yhteistoiminta viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä toimi saumattomasti ja partioita, sekä osaamista löytyi eri tilanteisiin. Johtopaikalla oli ajoittain ”härdelliä” kun keittiö sijaitsi tuvan takana, ehkä parempi paikka olisi ollut talon toisessa osassa.

Erityisen onnistuneena pidettiin RPAS-laitteen välittämää kuvaa ja tilannekuvan välittämistä kaikille etsijöille. Löydöistä tiedottaminen kaikille on hyvä asia, koska ne voi vaikuttaa etsinnän kulkuun.

Vapepa-keskuksessa toimijat olivat ensikertalaisia ja pitivät harjoituksen tuomaa oppia hyvänä ja tarpeellisena. Nopeita oppimaan olivat, kun toiminta sujui varsin jouhevasti. Johtaminen ja kirjaaminen vaativat jatkuvaa harjoittelua, jolloin toiminta sujuu kitkattomasti todellisessa tilanteessa. Kirjaamisessa kokeiltiin selkeämpiä lomakkeita, jotka saadun kokemuksen perusteella otetaan käyttöön.

Esijärjestelijän käyttö eri toimintaryhmien jakamisessa helpotti partioiden muodostamista.

Henkinen tuki tulee ottaa mukaan jokaiseen harjoitukseen, näin harjaannutaan ja saadaan hyvää kokemusta. Todellisessa tilanteessa se on sitten luonteva osa etsintää. Henkisen tuen varsin vaativassa harjoitusosuudessa päästiin harjoittelemaan hätääntyneen leirikouluohjaajan, kadonneen pojan huolestuneen tädin ja aggressiivisesti käyttäytyvän isän auttamista.

Henkisen tuen työpari saivat ohjaajaa ja omaisia jututtaessaan samalla myös tärkeää tietoa kadonneista henkilöistä ja tiedot välitettiin heti etsinnän johtoon. Tärkeintä akuutissa auttamistilanteessa on huolehtia autettavien perustarpeista; syömisestä, juomisesta, lämmöstä ja levosta sekä olla läsnä ja kuunnella, jos autettavat haluavat puhua tapahtuneesta. Harjoitus antoi hyvää kokemusta tositilanteita varten sekä suuntaa tuleville harjoituksille.

Kadonneen henkilön kylmettyminen/hypotermia on talvella (myös kesällä) aina huomioitava ja tällaisen potilaan asianmukaiseen suojaamiseen ja ensiapuun on aina varauduttava.

Lopuksi

Harjoitus alkoi 9.00 ja päättyi 16.15. Oli upea taas kerran nähdä tyytyväisiä osallistujia ja kun vielä aurinkokin paistoi, niin tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä eteenpäin.

Erityismaininta harjoituksen nuorimmalle osallistujalle 11v., hän osallistui perjantain teoriaan ja oli lauantaina isänsä mukana partiossa aamu- ja iltapäivällä, harjoituksen päättyessä taisi olla kaikkein pirtein. Hänen kaltaisiaan tarvitaan turvaamaan Vapepan tulevaisuus.

Harjoitusta oli johtopaikalla ja maastossa koko päivän seuraamassa komisario Marko Hiltula. Loppupuheenvuorossa hän kiitti harjoituksen mahdollistajia ja totesi Vapepan olevan ääretön lahja, sekä kiteytti toiminnan kolmeen sanaan yhteistyö, yhteistyö ja yhteistyö.

Harjoitukset tältä keväältä ovat ohi ja jatkamme harjoittelua Saariselällä 26.8 vaativan etsintäharjoituksen merkeissä.

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille, teimme yhdessä taas kerran hyvän harjoituksen, jonka opeilla suoriudumme paremmin todellisessa tilanteessa. Erityiskiitos Lapin poliisilaitokselle, joka vuosittain mahdollistaa Vapepalle tilaisuuden harjoitella todentuntuista etsintää, sekä kouluttaa meitä etsintätehtäviin.

Harjoituksessa kuvattiin myös materiaalia Lapin valmisteilla olevaan MSO-oppaaseen.

Kouluttajina harjoituksessa toimivat:

Lapin poliisilaitokselta vk Risto Mertala, yk Sami Helander, yk Jari Seppälä, vk Tero Oiva, vk Petri Hietala, vk Teemu Iivari, vk Kerttu Nironen, vk Kalle Partanen ja valvonnasta vastasi komisario Marko Hiltula

Vapepan kouluttajina toimivat Pekka Koivukangas, Pentti Parkkila, Sippo Nevalainen, Tanja Sälevä, Aulis Salminen, sekä Annikki von Pandy.

Harjoitukseen osallistui jäseniä seuraavista ryhmistä ja organisaatioista: Kemijärven Vapepa, Sallan Vapepa, Posion Vapepa, Pohjois- Lapin koirakerho/pelastuskoiraosasto, Ounasjoen pelastuskoirat, Kaamoksen pelastuskoirat, Tuikku-ryhmä, Lapin Ensi- ja turvakodin henkisen tuen Vapepa-ryhmä sekä yksittäisiä henkilöitä. Viranomaisista mukana olivat Lapin poliisilaitos, Sallan paloasema, sekä kolme reipasta naista Oulun Häkestä.

Osallistujia yhteiskuvassa

Kuvat: Sippo Nevalainen, (kuva 1 AvP ja kuva 10 Jonna Meranne)

Video: Petri Hietala, Lapin Poliisilaitos

Teksti: Annikki v. Pandy