Espoon paikallistoimikunnalle uudet toimihenkilöt vuosille 2016-2017

spoon paikallistoimikunta on kokouksessaan 4.2. valinnut keskuudestaan uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudelle 2016-2017.

Puheenjohtajaksi on valittu Punaisen Ristin edustaja Pekka Ahola Lounais-Espoon osastosta. Varapuheenjohtajaksi on valittu Markus Korpela Suomen Meripelastusseuran, Espoon meripelastajat rystä. Sihteeriksi on valittu paikallistoimikunnan asiantuntijajäsen Anders Blomberg, Punainen Risti Kehä-Espoon osastosta.

Kokouksessa valittiin myös koulutusvaliokunta vuosille 2016-2017, jonka tehtävä on suunnitella ja koordinoida toimikunnan alueen koulutukset sekä pohtia mahdollisia isompia harjoituksia toimialueella. Valiokunnan jäseneksi valittiin Anders Blomberg, Kalle Kivimaa, Markus Korpela ja Seija Mettelä.

Palkitsemisvaliokunta valitiin myös vuosille 2016-2017, heidän tehtävä on pohtia toimialueelta ansioituneiden henkilöiden palkitsemisesta ja huomionosoittamisesta. Valiokunnan jäseneksi valittiin Pekka Ahola, Ari Haavisto ja Elina Rautapää. Heidät valtuutetaan päättämään heidän toimivallansa olevista palkitsemisista sekä tarvittaessa puoltamaan tai olla puoltamatta sellaiset palkitsemiset jotka myönnetään korkeammalla tasolla.