Ensihuoltokurssi vapepalaisille

Mitä on ensihuolto? Mitä Vapepan toiminnassa mukana olevan pitäisi siitä tietää? Tiedätkö sinä?

Ensihuolto on laajaa järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Se edellyttää ennalta suunnittelua, valmentautumista ja vapaaehtoisten organisointia.

Syyskuussa pidettävällä ensihuollon kurssilla pääset tutustumaan tähän järjestöjen ja viranomaisten tärkeään yhteistoiminnan muotoon ja osaavat kouluttajat kertovat millaisissa eri tilanteissa ensihuollon osaajia tarvitaan ja millainen rooli ensihuollolla on kadonneen etsinnöissä.

Kurssin case-harjoituksissa pääset ryhmäsi kanssa pohtimaan, mitä asioita pitää huomioida kun onnettomuus tai vakava poikkeustilanne, esim. pitkä sähkökatkos, tulva tai tulipalo koettelee kylän tai kaupungin asukkaita.

Tarvitaanko hätämajoitusta, pitääkö evakuoida, mistä saadaan juomavettä ja kuinka se jaetaan asukkaille? Mistä tulipalon uhrit saavat uusia vaatteita kun kaikki omaisuus jäi palavaan taloon?

Näihin kysymyksiin pääset pohtimaan vastauksia Kokkolassa 10.9.2016 klo 8.30 – 17.30, Keski-Pohjanmaan keskussairaalan (os. Mariankatu 16) auditoriossa pidettävällä ensihuollon kurssilla, jonka järjestävät SPR Länsi-Suomen piiri, Pohjanmaan Vapepa ja Opintokeskus Sivis.

Ilmoittaudu 7.9.2016 mennessä Pohjanmaan Vapepan kotisivuilta.
logot