Caritas-ensivaste jo 28. kesää Saaristomerellä liikkuvien turvana

Suomen Punaisen Ristin Caritas-ensivastetoiminta aloittaa elokuun alkuun jatkuvan keskeytyksettömän ensivastepäivystyksen tiistaina 21.6.2016. Päivystys toteutetaan yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa heidän ABSO veneellään Airistolla ja Nauvon ympäristössä Saaristomerellä.

Aluksella on välitön lähtövalmius ympäri vuorokauden 7 viikon ajan ja tarpeen mukaan viikonloppuisin myöhemmin elo-syyskuussa.

Aluksen vapaaehtoiset toimivat viranomaisten tukena

”Aluksen henkilökunta koostuu koulutetuista vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi meripelastajaa ja kaksi ensivastepäivystäjää, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia, ensihoitajia, lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Vapaaehtoiset antavat ensiapua ja ensihoitoa sairaus- tai onnettomuustilanteissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi”, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

Kesällä 2015 Caritas-ensivaste hälytettiin 19 kiireelliseen ensivastetehtävään ja 23 meripelastus- tms. tehtävään seitsemän viikon päivystyskaudella. Yhteensä päivystyskauden aikana yli 100 henkilöä sai apua vapaaehtoisilta.

Caritas-ensivaste toimii Saaristomerellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä yhteistyössä Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja sairaankuljetusyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. Alus on välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa saaritukikohdassaan Airistolla tai muualla Turunmaan saaristossa. Varsinais-Suomen Hätäkeskus ja ensihoidon kenttäjohtaja sekä Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii hätäkeskuksen tai meripelastuskeskuksen hälyttämänä.

SPR ja Meripelastusseura yhteistyössä turvallisuutta edistämässä

Suomen Punainen Risti on vuodesta 1989 toteuttanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoimintaa Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa. Kesään 2013 asti toiminta toteutettiin Punaisen Ristin omalla Caritas-palveluveneellä, ja kesästä 2014 alkaen Meripelastusseuran Turun Meripelastusyhdistyksen pelastusvene Absolla.

Caritas-toiminta on vuosien kuluessa lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena sekä saariston asukkaiden että saaristossa veneillä tai muutoin vierailevien keskuudessa. Toimintamuodot ja toiminnan painopiste ovat vuosien kuluessa muuttuneet terveyden edistämisestä hälytysensivastetoimintaan. Caritas-toimintaan osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia koko Suomen alueelta, vapaaehtoisista puolet on terveydenhuollon ammattilaisia. Pv. ABSO-aluksen meripelastustoimintaan osallistuu vapaaehtoisia pääosin Turun seudulta. Suuri osa vapaaehtoisista on kouluttautunut sekä meripelastustoimintaan että ensivastetoimintaan.