Auttajien varautuminen sähkökatkoihin

Leuto talvi on toistaiseksi säästänyt Suomea ennakkoon pelätyiltä sähkökatkoilta. Varautumista ei kuitenkaan kannata laskea pelkästään talvisäiden kaltaisten ulkoisten tekijöiden varaan. Talvea on vielä jäljellä, eikä sähkön saatavuustilanne ole edelleenkään normaali.

Kysyimme Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtasen ajatuksia epävarman energiatilanteen vaikutuksesta auttajien varautumiseen.

Minkälaisia riskejä sähkökatkoihin sisältyy auttamistehtävien kannalta?

Lyhytkestoisissa, kiertävissä sähkökatkoissa en näe auttamisen kannalta erityisempää varautumisen tarvetta. Varautuminen kohdistuu sähkökatkojen osalta ennen kaikkea toimintoihin, jotka ovat sähkön saannista riippuvaisia, kuten hissien käyttöön, lääkinnällisiin laitteisiin, tai kaupassa käyntiin.

Jos Suomeen olisi luvassa sähkökatkoja, kyseessä olisivat lähinnä lyhytaikaiset, kiertävät sähkökatkot, eikä auttamistehtävien edellyttämää varautumista tehdä yksittäistä sähkökatkoa, tai muuta lyhyttä häiriötilannetta varten. Varautumista tehdään myös tilanteisiin, joissa ei ole sähköä ollenkaan saatavilla, eli mennään verkon ulkopuolelle toimimaan.

Miten auttajien tulisi varautua sähkökatkoksiin?

Jos ajatellaan tavallisen ihmisen elämää, niin meidän kaikkien pitäisi pystyä elämään yhteiskunnassa, jossa tulee lyhytkestoisia häiriöitä. Erityisesti tämä pätee auttajiin. Tarvitaan ajattelutapaa, jossa ei eletä ns. kädestä suuhun. Jos ajatellaan vaikka elektroniikan osalta, niin kännykät tulee ladata hyvissä ajoin ennen kuin akut ovat ihan tyhjiä. Lisäksi huolehditaan siitä, että muutenkin on virtaa laitteissa, ja tarvittaessa käytetään varavirtalähteitä.

Auttajien varautumiseen pätevät samat asiat kuin yhteiskunnan normaaliinkin varautumiseen, mutta odottaisin, että auttajat voivat toimia varautumisen osalta esimerkkinä muille.

Mitä kansalaisten tulisi ottaa huomioon sähkökatkojen kannalta?

Pitää olla varautunut siihen, että normaalit arjen tarpeet toteutuvat lyhyistä katkoksista huolimatta. Kaupassa käynti on hyvä esimerkki. Ei tarvitse olla kovin paljon kovin pitkää sähkökatkoa, kun kauppa joutuu jo laittamaan ovensa kiinni. Jos sähkökatko on käynnissä, raha ei välity, eikä hihna kulje. Kaupan järjestelmän voi kestää palautua pitkään jopa lyhyestä sähkökatkosta.

72-tuntia -ajattelutapa olisi jokaisen hyvä pitää mielessä. Eli jokaisen yksilön ja organisaation täytyisi pystyä toimimaan itsenäisesti kolme vuorokautta, kunnes saavat kunnalta apua; kunnan ennekuin saavat alueviranomaiselta apua ja alueellisen viranomaisen, kunnes saavat apua valtakunnan tasolta.