Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu täyttää 60 vuotta – Vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat nopeaa apua tarvitsevia monta kertaa viikossa

Jopa tuhannet ihmiset saavat vuosittain apua Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun, eli Vapepan, koulutetuilta vapaaehtoisilta.

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu perustettiin 60 vuotta sitten surullisesti päättyneen  5-vuotiaan tytön suuretsinnän jälkeen. Nykyisin Vapepan toiminta on paljon muutakin kuin kadonneiden etsintää.

Vapepa on yli 50 järjestön tai muun yhteistyötahon verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Vapepan koulutetut vapaaehtoiset ovat esimerkiksi olleet mukana tukemassa viranomaisia koronapandemian hoidossa, auttamassa Ukrainasta Suomeen paenneita ja avustaneet viranomaisia metsäpalojen kanssa. Auttajat toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa. Vapepan toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Vapepa on osallistunut 3608 auttamistilanteeseen ja avun kohteena on ollut lähes 30 000 henkilöä.

“60 vuodessa ollaan päästy valtavasti eteenpäin etsintöjen ja muun toiminnan osalta. Etsintämenetelmiä ollaan kehitetty, vapaaehtoiskoulutuksia lisätty ja uusia etsintätapoja kehitetään jatkuvasti. Väestön ikääntyessä on odotettavissa, että tarve vapaaehtoisten tuelle kadonneiden etsinnöissä ja muussa toiminnassa kasvaa entisestään”, sanoo Suomen Punaisen Ristin valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen.

Juhlavuosi korostaa vapaaehtoistyön merkitystä ja Vapepan roolia suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjänä. Koulutettuja vapaaehtoisia auttajia löytyy niin meri- ja lentopelastuksen kuin henkisen tuen saralta. Tällä hetkellä Vapepassa on vapaaehtoisia yli 15 000 noin 1500 hälytysryhmässä eri puolilla Suomea.

60-vuotisjuhlaseminaari tulevana viikonloppuna Seinäjoella

60-vuotiasta Vapepaa juhlitaan Seinäjoella juhlaseminaarissa 13.–14.4 lauantaina klo 10:00–17:00 ja sunnuntaina 9:30–13:15. Juhlaseminaarin ohjelma tarjoaa monipuolisen kattauksen puheenvuoroja ja mahdollisuuden tutustua Vapepan toimintaan. Seminaarissa pohditaan myös vapaaehtoistyön haasteita ja mahdollisuuksia. Puhujina ovat muun muassa kansanedustaja Paula Risikko ja tulevaisuudentutkija Ilkka Halava. Ansioituneita vapaaehtoisia huomioidaan tunnustuksin.

Seminaarin ohjelman löydät täältä. Toimittajat ovat myös tervetulleita seminaariin paikan päälle. Mukaan voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä viestinnän asiantuntija Aku Suomalaiseen torstaihin mennessä.

Kuva: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti