VALMIUSAVAUS 2021 Teemana kyläturvallisuus ja verkostoituminen

30.01.2021 klo. 12:00-16:00 TUURI

Valmiusavaus on kaikille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöille, vapaaehtoisille, viranomaisille ja muille yhteistyötahoille tarkoitettu uuden toimintavuoden avaus.
Länsi-Suomen piirin valmiusavaus 2021 järjestetään lauantaina 30.1.2021 klo. 12-16 webinaarina ja läsnäolotilaisuutena Tuurissa, Hotelli Onnen Tähdessä, Onnentie 7, Tuuri

Ilmoittautuminen valmiusavaukseen 15.1.2021 mennessä: https://www.lyyti.in/Valmiusavaus2021

Valmiusavauksen teeman taustaksi
Harvaan asuttujen alueiden turvallisuus 2020 – Tilanneraportti turvallisuudesta harvaan asutuilla seuduilla, Sisäministeriön julkaisuja 2020:15:

Raportissa on suosituksia harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpitä­miseen ja kehittämiseen. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavat arkisten ympäristöjen lisäksi mm. ih­misten keskinäinen tuki ja huolenpito sekä tiedot, taidot ja koulutus. Eri järjestöt vahvistavat ihmisten keskinäisiä verkostoja, oman elämän hallintaa ja toimivat viranomaisten tukijoukkoina – vahvistavat hyvinvoinnin ja turvallisuuden keskeisiä tekijöitä. Vapaaehtoistoiminta kylissä lisää merkittä­västi kylien elinvoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Yksinäisyys ja muut sosiaaliset ongelmat horjuttavat turvallisuuden tunnetta harvaan asu­tuilla seuduilla, mikä korostuu kriisien aikana. Järjes­tösektorilla on tärkeä rooli myös sosiaalisten haasteiden taklaamisessa. Järjestöjen ja yhdistysten merkitys harvaan asutuilla alueilla korostuu, kun viranomaisverkosto harvenee. Järjestöjen toimintaa vaikeuttaa kuitenkin mm. aktiivisten toimijoiden väheneminen, kun väestö ikääntyy tai muuttaa pois. Onkin kiinnitettävä erityistä huomiota järjestöjen toimintaedelly­tysten turvaamiseen sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Valmiusavauksen ohjelma (alustava, muutokset mahdollisia)

11.00-11.45  Lounas läsnäolijoille
12.00-12.20  Tervetuloa valmiusavaukseen
12.20-13.00  Kriisitilanne taklataan yhdessä -Jyväskylän tulipalo, mitä opittiin, vai opittiinko mitään?
13.00-13.30  Huomionosoitukset
13.30-14.00  Tauko /iltapäiväkahvi
14.00-15.45  Kyläturvallisuus – Paikalliskehittäjien verkosto Suomen Kylät ry: Haasteena harvaanasuttujen alueiden turvallisuus

  • Kylien turvaryhmät ja Vapepa; SPR, Aki Valonen
  • Turvallisuussuunnittelun ja kylän turvaryhmän rooli; SPEK, Aikku Eskelinen
  • Kylien poikkihallinnollinen turvallisuusyhteistyö; LSSAVI, Taru Ruutiainen

Pyöreän pöydän keskustelu kyläturvallisuudesta
Paneelissa edellisten alustajien lisäksi:

  • Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto
  • Heikki Korkealaakso, Eteläpohjalaiset Kylät ry
  • Elina Itäniemi, Pirityiset ry Leader-ryhmä
  • Minna Laihorinne, Sydänyhteisö

15.45-16.00               Valmiusavauksen päätös

Tervetuloa Valmiusavaukseen 2021 paikan päälle Tuuriin tai webinaariin!
Ilmoittaudu täällä: https://www.lyyti.in/Valmiusavaus2021