Vapepa Keski-Suomi, maakuntatoimikunnan kokous

Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous

Suomen Punaisen Ristin piiritoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
23.10.2019 klo 18.00

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Läsnä:
Aki Valonen, Vapepa/Länsi-Suomen piiri
Tave Rautiainen, SPR
Juha Vimpari, Jyväskylän Latu
Marko Luomala, Vapepa
Kai Jörgensen, RUL / Suomen Latu
Heikki Viljanen, Jyväskylän Latu Mikko Koljander, Pelastuskoiraliitto
Miia Ahonen, Keski-Suomen pelastuskoirat
Pauli Virtanen, RES Jämsä
Sisko Virtanen, Maanpuolustusnaisten liitto
Juha Levijoki, SPR Keuruu Harri Koivisto, SPR Länsi-Suomen piiri, piirihallitus
Matti Peräkorpi, Keski-Suomen kylät
Sirkku Laurila, SPR / MPK
Juha Orava, SPR
Keijo Veijanen, SRAL
Hannu Haapamäki, Keski-Suomen Ilmailijat
Helena Harska, Naisten Valmiusliitto
Mervi Oksanen, SPR / Ääneseudun ptk.
Tapio Hytönen, Ääneseudun ptk.
Jari Kiviniemi, RUL / Ääneseudun ptk.
Kaija Koponen, Naisten Valmiusliitto
Tahvo Rautavuoma, SPR Laukaa
Mika Honkanen, Jyväskylän Järvipelastajat
Pasi Pasanen, Viitasaaren Järvipelastajat
Risto Hopponen, SPR Viitasaari
Jouko Aho, SPR Jyväskylä
Sari Kivelä, SPR Jyväskylä, Jämsä-Keuruun ptk.
Tuomo Liukkunen, Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys
Tero Hintsa, SPR Länsi-Suomen piiri
Jooel Niittynen, SPR Länsi-Suomen piiri
Mikko Vanhanen, KSPela
Mikko Hiltunen, KSPela
Saku Hämäläinen, Jyväskylän kaupunki
Arto Ahlroos, KSPela
Markku Liuski, Keski-Suomen reserviläiset
Juha Peltonen, Keski-Suomen Radioamatöörit

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty 2 viikkoa aiemmin. 10 jäsenjärjestöä 13:sta Keski-Suomen maakuntajärjestön jäsenyhdistyksestä on edustettuna.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Juha Vimpari esitteli kokouksen työjärjestyksen ja se hyväksyttiin.

4. Maakuntatoimikunnan kokoonpano 2020-21
Puheenjohtajan valitaan 2-vuotiskaudelle. Juha Vimparin 2-vuotiskausi on päättymässä ja äänestetään seuraavan kauden puheenjohtaja.

Juha Vimpari, Suomen Latu ja Juha Orava, SPR kertoivat omasta motiivistaan toimia jatkossa puheenjohtajana ja omista taustoistaan.

Pidettiin suljettu lippuäänestys, jossa äänestettiin. Sari Kivelä ja Mervi Oksanen toimivat ääntenlaskijoina. Juha Vimpari sai 19 ääntä ja Juha Orava sai 9 ääntä. Juha Vimpari jatkaa puheenjohtajana ja Juha Orava toimii varapuheenjohtajana.

5. Alueellinen valmius ja paikallistoimikuntien esittely
Aki Valonen esitteli alueellisen valmius- ja paikallistoimikuntien tehtävää. Keski-Suomi on jaettu neljään paikallistoimikuntaan: Pohjoisen Keski-Suomen paikallistoimikunta, Ääneseudun paikallistoimikunta, Jyvässeudun paikallistoimikunta ja Jämsä-Keuruu paikallistoimikunta. Jokaisella paikallistoimikunnalla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Paikallistoimikuntien tehtävä on selvittää omalla alueellaan koulutus- ja harjoitustarpeet valmiutta varten. Paikallistoimikunnat kokoontuvat säännöllisesti ja samalla kartoitetaan kontakteja alueen viranomaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Paikallistoimikuntien luottamushenkilöt esittelivät alueellaan tehtyjä suunnitelmia.

6. Toimintasuunnitelma 2020
Aki Valonen esitteli valtakunnallisen toimintasuunnitelman ja nosti siitä tärkeimpiä asioita esille. Yksi tärkeistä tavoitteista on tuoda tunnetuksi alueellisen valmiuden käsitte ja Vapepan järjestöjen mahdollisuudet toimia hälytystilanteissa, jotta viranomaiset ja kunnat osaavat hälyttää vapepaa apuun erilaisissa tilanteissa. Koulutus- ja harjoitustoiminta on tärkeää ja tehtävä yli järjestörajojen siten, että koulutukset ja harjoitukset tuodaan esimerkiksi Vapepan tapahtumakalenterin kautta myös muiden järjestöjen jäsenille. Koulutuksista ja harjoituksista tehdään maakunnallinen koulutuskalenteri vuosittain koulutustyöryhmän toimesta paikallistoimikuntien toiveiden pohjalta. Pyritään siihen, että koulutukset myös toteutuvat suunnitellusti. Viestinnässä tavoitteena on tuoda järjestöjen koulutuksia enemmän esille. Järjestöjen rooleja tuodaan viestinnässä esiin häiriötilanteisiin varautumisessa. Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti verkoston ylläpitoon ja kehittämiseen. Järjestöiltä toivotaan omaan osaamiseensa liittyvää koulututuksia Vapepan yhteiseen käyttöön.

Mikko Koljander esitteli maakunnallisen koulutus- ja harjoitussuunnitelman, jonka koulutus- ja harjoitustyöryhmä on valmistellut. Kalenterissa on vapepan esittelyjä infoissa ja mm. 112-päivässä vapepan esittelyä. Etsintäkoulutuksia, henkisen tuen kursseja ja viestikurssia järjestetään alustavasti eri puolilla Keski-Suomea vuoden 2020 aikana. Hela2020 järjestetään Pohjanmaan ja Keski-Suomen yhteisenä isompana koulutus- ja harjoitustapahtumana Ähtärissä. 72h-koulutusta on kysytty jäsenjärjestöiltä. Maastoensiapukurssia on myös kysytty ja se otetaan Hela2020-tapahtumassa huomioon.

Tave Rautiainen esitteli maakunnallisen valmiusharjoituksen HELA2020, sekä siihen liittyvän rahoitusjärjestelyn:

Kustannukset on noin 100-120 euroa/hlö. Omavastuu on 20%. SPR Länsi-Suomen piiri kattaa 30%. Koulutustuki STEA ja osallistumismaksut muilta toimijoilta arvio n. 20%. Länsi-Suomen piiri kattaa kustannukset oman toimialan perusbudjetista. Teltat, toimistokulut ja materiaalikulut piirille. Keskustelua herätti rahoituksen muut mahdollisuudet, mutta pääsääntöisesti päädyttiin toteuttamaan Rautiaisen esittämää rahoitusmallia.

7. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntavarautuminen
Arto Ahlroos, aluepalomestari Keski-Suomen pelastuslaitokselta, kertoi Keski-Suomen Pelastuslaitoksen öljyntorjuntavalmiudesta. Lainsäädäntö mahdollistaa, että jälkitorjunnasta vahingossa vastaa kunnat ja Keski-Suomesssa näin on päätetty. Öljyntorjunta-suunnitelma on tehty vuonna 2012, mutta siihen on nyt tulossa lain muutoksen myötä päivitys. Vapaaehtoisilla voisi olla käyttöä nimenomaan jälkitorjunnassa.

8. Sisäasiain ministeriön Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -työryhmän katsaus
Tero Hintsa esitteli Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa hanketta. Kyseessä on kaksivuotinen hanke, jonka aikana selvitetään vapaaehtoisten järjestöjen hyödyntämistä pelastustoiminnassa ja laaditaan ohjeistus pelastuslaitoksille Vapepan käytöstä. Kansallinen työryhmä aloitti toimintansa elokuussa 2019. Tavoitteena on saada ohjeistus valmiiksi jo vuonna 2020. Järjestöiltä kysyttiin minkälaisilla kokoonpanolla pidetään yhteyttä pelastuslaitoksien kanssa. Keskusteltiin vakuutuksien ja korvauksien erilaisuudesta poliisin tai pelastuslaitoksen hälyttämillä tehtävillä.

9. Huomionosoitusesitykset
Palkitsemistyöryhmä on tehnyt esitykset huomionosoituksen saajiksi. Aki Valonen esitteli ehdotukset perusteluineen. Viime vuonna oli niin paljon esityksiä, että tänä vuonna esitetään palkittaviksi ne, jotka viime vuonna jäivän esityksistä huolimatta palkitsematta.

Kultainen erikoisluokan ansiomitali:
Helena Siponen 30 vuotta Vapepassa, 20 vuotta Vapepa-sukeltajien kouluttaja ja toimii lisäksi Jyväskylän Ladun hälytysryhmässä.

Pronssiset ansiomitalit:
Tero Mård, Joutsa
Silmu Sarvala, Kuhmoinen
Aarroskari Marko
, Kuhmoinen
Joki Veli-Matti, Karstula
Marila Leevi, Karstula
Kotka Seppo, Karstula
Hakala Tuomo, Karstula
Oikari Esa, Karstula
Lahti Tapani, Karstula
Reini Juha, Karstula

10.Muut asiat
– Vapepan sukellustoimintaa esitteli Mikko Vanhanen. Ryhmässä on 10 hälytettävää henkilöä, joista pitää saada vähintään 3 sukeltajaa turvallisuussyistä paikalle. Sukellusseuran kautta peruskurssin ja jatkokurssin kautta pääsee Vapepasukeltajakurssille. Tarvitaan sukeltajaluokituksen mukainen lupa.
 Vapepa Foorumi järjestetään Tampereella 23.-24.11.2019.
– Valmiusavaus 2020 järjestetään 1.-2.2.2020 Ähtärissä.
– 2020 kokousten paikat ja päivämäärät päätettiin: Kevätkokous 19.3.2020 klo 18, SPR, Ailakinkatu, Jyväskylä ja Vuosikokous 29.10.2020 klo 18, SPR, Ailakinkatu, Jyväskylä.

11.Kokouksen päättäminen
Juha Vimpari päätti kokouksen klo 20.50.

Liitteet: