Vapepan vuosi 2016

Vapepan toimintakertomus vuodelta 2016 on julkaistu ja luettavissa verkkosivuilla.

Etsinnät ovat edelleen Vapepan keskeisin toimintamuoto. Vuonna 2016 Vapepan maalla saamista 359 hälytystehtävästä oli 153 etsintöjä, mikä on edellisiä vuosia vähemmän.

Ensihuollon tehtävien määrä on selvässä kasvussa ja vuonna 2016 osallistuttiin 125 ensihuollon tehtävälle. Se on lähes neljännes enemmän kuin edellisenä vuonna.

Meripelastusseuran 133 alusta ja vapaaehtoismiehistöt suorittivat kaikkiaan 1 595 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää. Kiireellisiin tehtäviin hälytettiin 274 kertaa, etsintöjä sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtäviä suoritettiin yhteensä 160.

Lentopelastusseuralle kertyi 54 hälytystä, jotka aiheuttivat 45 lentoa. Lisäksi lennettiin 242 palolentoa.

Osaamista ylläpidetään lukuisissa koulutuksissa ja harjoituksissa

Vapepan hälytysryhmäläisten osaamista vahvistetaan vuosittain sadoissa koulutuksissa ja harjoituksissa. Vuonna 2016 järjestettiin ainakin 262 koulutusta ja 88 harjoitusta. Koulutuksiin osallistui yli 4650 henkilöä kerryttäen yli 30 000 tunnin kokonaistuntimäärän.

Lisäksi on järjestetty erilaisia esittelytilaisuuksia yleisölle, Vapepa-infotilaisuuksia, kokouksia ja muita tilaisuuksia runsaasti eri puolella Suomen.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaation kulut olivat 1 035 675 euroa. Toimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen tukea 696 000 euroa ja SPR:n katastrofirahastosta n 330 000 euroa. Lisäksi Reijo Rautauoman säätiö rahoittaa Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hanketta. Kun lasketaan mukaan piirien kulut, ovat Vapepan kokonaiskulut yli 1,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää Vapepan toiminnasta: Toimintakertomus 2016
Vapepan rahankäytöstä kerrotaan tarkemmin Heimari-kokouksen jälkeen toukokuussa.