Lomakkeet

Huom. Vapepan lomakkeet löytyvät nyt myös Vapepan Aineistopankista Extranetissä.

Hälytysryhmien toiminta kirjataan Vapepan hälytytysjärjestelmä OHTO:on.

Vapepan säännöt ja ohjeet

Sopimukset

Lomakkeet

Vapepalla on käytössään 14 valtakunnallista lomaketta varautumista, hälytystoimintaa ja jälkiraportointia varten. On sovittu, että koko maassa käytetään näitä lomakkeita; ei alueiden omia muunnoksia.

Kaikista lomakkeista löytyy sekä PDF- että WORD- versiot. PDF- lomakkeen voit täyttää ja tulostaa verkossa, et kuitenkaan pysty tallentamaan tietoja itsellesi (tiedot häviävät lomakkeesta, kun olet sen tulostanut). WORD- lomakkeen voit myös täyttää sähköisesti ja lisäksi pystyt tallentamaan tiedot itsellesi.
HUOM! Tallenna lomake ensin itsellesi ja ryhdy vasta sitten täyttämään sitä.

1. Hälytyskortti pdf
1. Hälytyskortti word
2. Valmiuspäivystäjän hälytyspäiväkirja pdf
2. Valmiuspäivystäjän hälytyspäiväkirja word
3. Ilmoittaumiskortti pdf
3. Ilmoittaumiskortti word
4. Toimintaryhmän kortti pdf
4. Toimintaryhmän kortti word
5. Tilannepäiväkirja pdf
5. Tilannepäiväkirja word
6. Viestipäiväkirja pdf
6. Viestipäiväkirja word
7. Evakuointikortti pdf
7. Evakuointikortti word
8. Evakuointipöytäkirja pdf
8. Evakuointipöytäkirja word
9. Ajoselvitys/matkalasku pdf
9. Ajoselvitys matkalasku word
10. Koontimatkalasku pdf
10. Koontimatkalasku word
11. Toimintaraportti pdf
11. Toimintaraportti word
12. Kalustokortti pdf
12. Kalustokortti word
13. Tiedot kadonneesta pdf
13. Tiedot kadonneesta word
14. Alue- ja kiinteistöpöytäkirja pdf
14. Alue ja kiinteistöpöytäkirja word

Muut aineistot

Vapepan esittely- ja viestintämateriaalit

Auttaja lähellä on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perusesite, jota voi käyttää Vapepan esittelyyn esimerkiksi infoilloissa, peruskursseilla, messuilla ja jäsenjärjestöjen omissa tilaisuuksissa. Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Powerpoint-perusesitystä voit käyttää esimerkiksi esitellessäsi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa uusille toimijoille tai yhteistyökumppaneille.

Vapaaehtoista pelastuspalvelua esittelevä PowerPoint-esitys
Auttaja lähellä -esite
Vapepan kirjepohja

Lisäksi Punaisen Ristin piireistä ja keskustoimiston valmiusyksiköstä on saatavilla

  • Painettuja Auttaja lähellä -esitteitä
  • Löydä itsestäsi pelastaja -rekrytointikortteja
  • Vapepainfo-lehtiä.

Vapepa-info on luettavissa sähköisesti myös Lehtiluukussa.

Viestinnän ohjeet

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset toimivat hälytystilanteissa koordinoidusti yhden lipun alla. Yhteinen visuaalinen ilme  yhdenmukaistaa Vapepan viestintää. Ilmeen perustiedot löytyvät graafisesta ohjeesta. Vapepan logoa tulisi mm. käyttää muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta aina kokonaisuudessaan selittävän tekstin kanssa, jotta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun nimi tulisi Suomessa tutummaksi. Graafinen ohje on Vapepan keskustoimikunnan ja siten kaikkien jäsenjärjestöjen hyväksymä.

Mediaohjeessa kerrotaan, miten Vapepa toimii tiedotusvälineiden kanssa.

Vapepan graafinen ohje
Vapepan mediaohje

Huomionosoitukset

Sähköinen huomionosoituslomake ja voimassaoleva huomionosoitusohje löytyvät Huomionosoitukset -sivulta