20240514 180005

Evakuoidut saaapuvat evakuointikeskukseen

Tanja Portimo