HILLA23 VALMIUSHARJOITUS


Toiminnallinen vaellus ja etsintäharjoitus Keuruulla 16.-17.9.2023

HILLA23 esittelyvideo: https://youtu.be/Yfnd9zkQXwA
HILLA23 esittelydiasarja: HILLA23 Vir

Lauantaina 16.9. eri mittaisia ja tasoisia vaellusreittejä tehtävärasteineen, myös perheille ja lapsille.
Sunnuntaina 17.9. poliisijohtoinen MSO johtamismenetelmään tukeutuva etsintäharjoitus.

Kohderyhmä

 • Vapepa-verkoston vapaaehtoiset
 • SPR:n Ea-ryhmät
 • SPR:n osastotoimijat
 • Muut yhteistyöjärjestöt
 • Viranomaiset (Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pirkanmaa)
 • SPR Länsi-Suomen piirin toimihenkilöt ja yhteistyötoimijat

HILLA23 tavoitteina on

 • Parantaa SPR:n työntekijöiden ja vapaaehtoisjohtajien pienorganisaatioiden johtamista ja tilanneraportointia
 • Kehittää vapaaehtoisten osaamista etsinnässä sekä tuottaa poliisijohtoinen harjoitus ja MSO-kouluttajakoulutus Vapepalle
 • Vahvistaa vapaaehtoisten auttamisvalmiutta sekä tukea paikallistoimikuntien vakiintunutta harjoitustoimintaa
 • Selventää kokonaisvalmiuden eri toimijoiden rooleja
 • Tuottaa uutta koulutusmateriaalia

Rastiradat 16.9.2023

Lauantaina toteutuu eri järjestöjen yhdessä rakentama rastiratatyyppinen tapahtumapäivä, joka tarjoaa haastavuudeltaan eritasoisia tehtäväratoja. Nyt on mahdollisuus viettää oman perheen, lasten tai harrastusporukan kanssa ulkoilupäivä, joka vaelluksen ohessa tarjoaa osaamista, tietoa ja valmiuksia vapaaehtoistoiminnan laajasta tarjonnasta.

 • Rastiaiheet ovat  valmiustoiminta-aiheisia rastitehtäviä; yleisiä omatoimista varautumista tukevia ja valmiustaitoja ja -tietoja vaativia/ kehittäviä/ tukevia
 • Eri järjestöjen tuottamia toimintoja, joiden aiheet tukevat yhteisöllisyyttä, auttamisvalmiutta tai järjestön omaa toimintaa.
 • Kehittävät fyysistä ja henkistä kestävyyttä sekä ryhmän yhteishenkeä ja tiimityöskentelyä.
 • Osa radoista on esteetömiä ja soveltuvat eri ikäisille lapsille.

MSO-koulutus 16.9.2023

Vapepa-johtajille ja valmiuskouluttajille suunnattu  täydennyskoulutus​, joka tukee etsinnän ja etsinnän koulutusmatriaalien kehittämistä ja erityisesti MSO-etsinnän jalkauttamista.

 • ​Antaa Vapepa-johtajille edellytyksiä profiloinnin hyödyntämiseen ja taktiseen suunnitteluun etsinnässä​
 • Liittyy valtakunnalliseen MSO-osaamisen kehittämiseen​
 • Toteutetaan yhdessä poliisin ja Vapepan valtakunnallisen koulutus-suunnittelun kanssa

Etsintäharjoitus 17.9.2023

Lauantain rastikoulutuksesta erillinen poliisijohtoinen etsintäharjoitus toteutuu Keuruun liikuntapuiston, Peurunniemen ja Lomahotellin maastossa.

 • Harjoitellaan laajan moniviranomaistehtävän johtamista ja vapaaehtoisten eri resurssien optimaalista hyödyntämistä kadonneen etsinnässä.
 • Tavoitellaan laajasti mukaan Vapepa-verkoston tuottamaa kyvykkyyttä sekä eri viranomaisten resursseja myös naapurimaakuntien alueelta.
 • Harjoitellaan järjestöjen ydinosaamista vastaavia tehtäviä ja niiden koordinoitua yhteensovittamista etsintätehtäväksi
 • Tukee ja täydentää MSO-koulutuksen jalkauttamista.

Keuruulla on varattuna majoitusmahdollisuus lomahotellin 6h mökeissä, tarkemmat majoitus ja ruokailuvaraukset tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen aukeaa maaliskuun aikana.


Mukaan on ilmoittautunut jo useita järjestöjä -onhan sinun järjestösi jo mukana?

HILLA23 tarjoaa järjestöllesi hienon mahdollisuuden markkinoida omaa toimintaa uusille harrastajille sekä olla mukana yhteisen valmiusviikonlopun rakentamisessa Vapepa-verkoston osana!

Rastirekry on avattu! Ilmoita rasti-ideasi täällä 30.3. mennessä: https://www.lyyti.in/HILLA23rastirekry

Lomakkeella voit ilmoittaa oman ideasi toiminnallisen rastin sisällöstä, Nyt kannattaa antaa mielikuvituksen lentää, rastisisällön kautta on erinomainen mahdollisuus tuoda oman järjestön toimintaa tutuksi ja käyttää tilaisuus hyväksi oman toiminnan markkinointiin!

Huom: Rastirekry on avoinna 30.3. saakka.

Rastin suunnittelun pohjaksi
 • Tavoitteena on toiminnallinen rasti, jossa tehdään tai mietitään ongelmanratkaisuja yhdessä n. 3 hengen pienryhmässä.
 • Rastin kokonaiskesto on enintään 30 min, josta n. 10 min. käytetään tehtävänantoon, purkuun ja palautteeseen. Rastiaika oi olla lyhyempikin.
 • Mukaan tarvitaan myös ns. kylmiä rasteja, joissa ei välttämättä tarvita rastitoimitsijoita.
 • Mieti myös rastin vaikeutta tai haastavuutta, tapahtumaan rakennetaan eritasoisia rastiratoja, jotka sopivat lapsista alkaen aina tosiharrastajiin saakka.

Kysy lisätietoja:
Aki Valonen
040 5280902
aki.valonen@redcross.fi