Vapepa tiedote 2/2021 (Länsi-Suomi)

Vapepa tiedote 2/2021 (Länsi-Suomi)

Tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia nostoja pelastuspalvelujärjestöjen vapaaehtoisille, Vapepa-toimikunnille, valmiuskouluttajille, Vapepa-johtajille ja valmiusryhmille. Tiedotteen tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen alueella.

Tiedotteet löytyvät myös Vapepan extranetistä: https://extranet.vapepa.fi/ > Omat Ryhmät >Vapepa Keski-Suomi/Vapepa Pohjanmaa >Dokumentit >Tietoa toiminnasta >Länsi-Suomen piiri. Extranettiin kirjaudutaan omilla OHTO-tunnuksilla.

2/2021 tiedotteessa

 1. Koronaan liittyvät tukitehtävät päätyvät
 2. Päivitetty poliisisopimus
 3. Vapepan koulutustoiminta kehittyy
 4. Vapepa-toiminnan raportointi
 5. M2 ja kulukorvaukset
 6. Mapitare Easy-Tracker-pilotti 30.6.2021 saakka
 7. HILLA21-valmiustapahtuma syyskuussa
 8. Vapepan syksyn alueellisia tapahtumia
 9. Kesäajan valmiuspäivystys

1. Koronaan liittyvät tukitehtävät päättyvät

SPR Länsi-Suomen piiri varautui keväällä tukemaan koronaan liittyvien tukitehtävien koordinoimisessa koko toiminta-alueellaan. Vapaaehtoisresurssi koottiin Lyyti-alustalle toteutetun ilmoittautumislinkin kautta, jonka kautta oli mahdollista varata sopiva työvuoro suoraan oman lähialueen tukitehtävälle. Ilmoittautumislinkkiä jaettiin tarpeen mukaan alueittain, myös Ohton kautta. Tukitehtävät ovat olleet muutaman tunnin tai päivän mittaisia asiakkaiden opastus- ja neuvontatehtäviä.

Kesäkuun alkuun mennessä Länsi-Suomen piirin Vapepan vapaaehtoiset ovat olleet mukana tukemassa kuntien ja terveysviranomaisten toimintaa koronatilanteen hallitsemiseksi 90 päiväsuoritteessa, tehden yli 1200 työtuntia. Mukaan toimintaan on ilmoittautunut 198 vapaaehtoista.

Koordinoitu tukitoiminta ajetaan alas juhannukseen mennessä tukitarpeen vähentyessä ja jatketaan tarvittaessa kesän jälkeen.

2. Päivitetty poliisisopimus

Poliisihallitus ja koordinaatiojärjestöt (Suomen Punainen Risti SPR, Suomen Lentopelastusseura SLPS ja Suomen Meripelastusseura SMPS) ovat allekirjoittanut uuden sopimuksen ajalle 1.1.2021-31.12.2023.

Merkittäviä muutoksia sopimukseen ei ole tullut. Ohessa sopimuksen oleellisimmat kohdat:

 • Vapepa-verkoston hälytysryhmiin kuulumattomien vapaaehtoisten (spontaanit vapaehtoiset) käytöstä etsinnöistä vastaa/päättää tilannetta johtava poliisimies (uusi kirjaus).
 • Vapaaehtoisjohtajan tulee toimittaa tehtävästä syntyneet tarkistetut kulukorvaukset poliisille kuukauden kuluessa (Länsi-Suomen piirissä kulukorvaukset tulee toimittaa M2-järjestelmän avulla 2 viikon kuluessa valmiuspäällikölle).
 • Poliisilaitoksilla on nimetyt yhteyshenkilöt, jotka suunnittelevat yhteistoimintaa ja edustavat poliisia maakunta- ja paikallistoimikunnissa.
 • Vaitiolovelvollisuus on myös kirjattuna sopimukseen

3. Vapepan koulutustoiminta kehittyy

Keväällä Vapepan koulutusvastaavien työn alla on ollut osaamiskortit, joissa määritellään mm. harjoittelijalla, hälytysryhmän jäsenellä ja Vapepa-johtajalla vaadittava osaaminen ja mistä osaaminen kertyy (koulutukset, harjoitukset, hälytykset). Osaamiskorttien työstö jatkuu syksyllä valmiuskoulutussuunnittelija Maaria Kuitusen johdolla.

Uutta koulutusmateriaalia julkaistaan valmiuskouluttajien extranettiin sitä mukaa kun ne valmistuvat ja hyväksytään käyttöön.

Vapepan koulutustoiminnan uudistusta ohjaa keskustoimikunnan asettama, eri järjestöistä koostuva koulutustyöryhmä, joka on selvittänyt mm. eri järjestöjen tuottamaa koulutustarjontaa ja niiden yhteensovittamista koko verkoston koulutustoiminnan kehittämiseksi.

4. Vapepa-toiminnan raportointi 2021

Vapepan kaikki muu toiminta kerätään entiseen tapaan nettilomakkeen kautta. Lomakepohja on muuttunut valtakunnalliseksi ja Lyyti-alustalle, mutta on edelleen selkeä ja yksinkertainen. Siis kaikki Vapepaan liittyvät koulutukset ja tapahtumat kirjataan mielellään heti tapahtuman jälkeen lomakkeella, osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Raportointilomake_2327.

Linkki on päivitetty myös alueellisille nettisivuille ja paikallistoimikuntien omiin kansioihin.

5. M2 ja kulukorvaukset

Kaikkien etukäteen sovittujen, yksittäisten vapaehtoisten kulukorvausten laskuttaminen piiriltä tapahtuu M2:n kautta. Poikkeuksena rekisteröidyt yhdistykset, jotka tekevät edelleen normaalin laskun piirille (esim. Suomen Punaisen Ristin osaston toteuttaman huollon kulut). Päivitetty matkalaskuohje löytyy extranetistä, Vapepa Keski-Suomi ja Vapepa Pohjanmaa -ryhmien dokumenteista ja edelleen Ohjeet-kansiosta. 2019 uudistetut matkalaskulomakkeet löytyvät myös extranetistä.

Matka- ja kulukorvausten ehdoton takaraja on 2 viikkoa tapahtuman jälkeen. Tämän jälkeen saapuvat laskut eivät ehdi mukaan koontilaskuihin viranomaisille.

6. Mapitare Easy Tracker -käyttäjäpalautteet 22.6.2021 mennessä

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöverkoston toimijoilla on ollut mahdollisuus koekäyttää järjestelmää maksutta tietyin reunaehdoin. Lisenssi sisältää Mapitare karttaohjelman ja ominaisuuksia mm. muodostaa ryhmiä, piirtää alueita ja seurata ryhmään kuuluvien liikkumista kartalla.

Käyttäjäpalaute kootaan piireittäin kesäkuun aikana järjestelmän edelleen kehittämiseksi ja tulevien päätösten taustaksi. Tarkoituksena on selvittää voisiko Mapitare Easy Tracker tai jokin muu sähköinen karttasovellus olla valtakunnallisesti vapaaehtoisten käytössä oleva kartta- ja johtamissovellus.

Yksittäiset Mapitaren käyttäjäpalautteet toivotaan osoitteeseen aki.valonen@redcross.fi 22.6.2021 mennessä.

7. HILLA21-valmiustapahtuma syyskuussa

HILLA21 on Gradian oppimisympäristöön Jämsänkoskelle sijoittuva, evakuointitoimintaa tukeva Vapepan pääharjoitus syksyllä 2021.

Harjoitukseen osallistuu viranomais-, kunta-, oppilaitos- ja vapaaehtoistoimijoita. Tapahtuma on 2-päiväinen. Lauantain rastiradalla saavutettu osaaminen tiivistyy sunnuntain yhteisessä, toiminnat kokoavassa suuronnettomuusharjoituksessa.

HILLA21- valmiustapahtuman tavoitteena on osallistujien henkilökohtaisen auttamisvalmiuden kasvattaminen sekä lisätä tietoisuutta tilanteen aikaisten johtosuhteiden rakentumisesta ja niiden merkityksestä vapaaehtoistoimintaan.

Lisätietoja syksyn harjoituksesta ja ilmoittautuminen täällä: https://vapepa.fi/tapahtuma/hilla21-valmiustapahtuma/.

8. Vapepan syksyn alueellisia tapahtumia

Tapahtumien ja koulutusten valmistelun osalta on katseet käännetty syksyyn. Paikallistoimikunnat ja kouluttajat päivittävät yhteistä suunnittelukalenteria ja siihen on merkitty 10.6.2021 seuraavia alustavia suunnitelmia elokuusta eteenpäin.

Kun seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin on saatu riittävät tiedot ja toteutuminen vahvistettua, ne julkaistaan Vapepan tapahtumakalenterissa https://vapepa.fi/tapahtumakalenteri/.

Kalenteri

9. Kesäajan valmiuspäivystys

Kesäajan Vapepan päivystäjät hälyttävät tarvittaessa piirin valmiudesta vastaavan työntekijän:

 • 27.6.2021 saakka Aki Valonen, 040 528 0902
 • 28.6.2021-18.7.2021 Jooel Niittynen, 040 674 7020
 • 19.7.2021-1.8.2021 Tero Hintsa, 040 512 1726
 • 2.8.2021 alkaen Aki Valonen, 040 528 0902

Seuraavat Vapepa tiedotteet 2021

 • Elo-syyskuun vaihde.
 • Marras-joulukuun vaihde.
 • Tarvittaessa tiedotetilaisuuksia järjestetään etänä Teamsin kautta muina aikoina.

Aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille!

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
040 5280902
aki.valonen@redcross.fi

 

Tiedote PDF-muotoisena: Vapepa-tiedote 2/2021