Varautuminen koronarokotusten tukitehtäville

Ensimmäiset tukipyynnöt saapuneet

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vapaaehtoisia on pyydetty valmistautumaan rokotuspaikkojen tukitehtäville Kurikassa, Ilmajoella ja Alajärvellä. Mahdolliset tehtävät ovat matalan kynnyksen vapaaehtoistehtäviä; Opastus ja neuvontatehtäviä, asiakkaiden ohjaamista rokotuspisteisiin ja  liikenteen ohjaamista. Tehtävät sopivat kaikille, jotka terveytensä puolesta voivat ja haluavat osallistua koronarokotusten tukitehtäville. Rokotuspaikan toiminta ja tuen tarve voi kestää muutamista päivistä aina muutamiin viikkoihin.

Koronarokotuspaikkojen tukitehtäville voidaan tarvita juuri sinua!
Tukitoiminta toteutetaan viranomaisten pyynnöstä ja THL:n linjausten mukaisesti. Paikalliset vapaaehtoisjohtajat organisoivat käytännön tukitoimet SPR Länsi-Suomen piirin tukemana. Vapaaehtoisten tuottamia tukitoimia koordinoi Suomen Punainen Risti,  tukenaan Vapepa-verkoston jäsenjärjestöt ja toimijat.
Tällä hetkellä kartoitetaan vapaaehtoisten määrää, tarkempi vapaaehtoisten tarve ja työvuorot selviävät myöhemmin rokotuspaikkojen suunnittelun edetessä.

Tiedota tukitarpeista SPR Länsi-Suomen piiriä
Tukipyyntöjä voi saapua myös suoraan Punaisen Ristin osastoille tai Vapepa-toimijoille. Vaikka käytännön tukitoimet järjestyisivätkin SPR:n osastojen tai järjestöjen hälytysryhmien omin voimin, on tärkeää informoida piiriä (valmiuspäällikkö) kaikista viranomaisten yhteydenotoista, jotta saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Lisäksi piirin kautta voidaan tarvittaessa tukea vapaaehtoisia ja selvittää muuta tukiresurssia.

Ilmoittaudu resurssipankkiin
Ilmoittaudu halukkaaksi osallistumaan mahdollisiin tukitoimiin täällä:

Kurikka ja Ilmajoki: (Lakeuden, Suupohjan ja Kyrönmaan alue)
https://www.lyyti.fi/reg/KoronatukiEP1

Alajärvi: (Suomenselän ja Härmänmaan alue)
https://www.lyyti.fi/reg/KoronatukiEP2

 

Kiitos kun olet mukana, apuasi tarvitaan!
Lisätietoja: https://stm.fi/korona

Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa
Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
Puh. +358 40 528 0902, aki.valonen@redcross.fi