Länsi-Suomen piirin matkalaskuohje 2020

Vapaaehtoisten matkalaskujen käsittely muuttuu

2020 alkaen vapaaehtoiset tekevät henkilökohtaisen, sähköisen M2-matkalaskun  2 viikon kuluessa avustustehtävän päättymisestä, mikäli viranomaisen tai vapaaehtoisavun tilaajan kanssa on sovittu matkojen korvaamisesta.
Matkalaskut maksaa SPR Länsi-Suomen piiri, joka laskuttaa edelleen matkat ja muut tehtäväkohtaiset kulut kootusti viranomaisilta sopimusten mukaisesti.
Matkakorvaus maksetaan sopimusten mukaisesti kokoontumiseen johtaneesta hälytystapahtumasta ja siten laskun perusteena on henkilön ilmoittautuminen tehtäväpaikalla, sekä siitä tehdyt asianmukaiset, vapaaehtoisjohtajan varmentamat kirjaukset.

Yksityiskohtainen ohje sähköisen matkalaskun tekemiseen löytyy Vapepa extranetistä

Myös perinteisiä matkalaskulomakkeita voidaan käyttää vielä vuoden 2020 aikana, mutta ne on tehtävä ja jätettävä heti tehtävän päättyessä tapahtumapaikalle Vapepa-johtajalle tai sihteereille. Tapahtumapaikalle jätetyt laskut tehdään 2019 uudistetulle matkalaskulomakkeelle, puutteellisesti täytettyjä laskuja ei voida ottaa vastaan. Paperisia matkalaskuja ei voi enää jatkossa lähettää sähköpostissa tai toimittaa muuten tehtävän päättymisen jälkeen. Omat tilitiedot kannattaa pitää mukana, tai täyttää omat tiedot jo valmiiksi uudistetulle matkalaskulomakkeelle.

Uudistettu matkalaskulomake:
Matkalaskulomake 2019

Aiemmin käytetyt toimintaryhmien koontimatkalaskut poistuvat pääosin kokonaan käytöstä.

Ongelmia sähköisen matkalaskun tekemisessä:
Mervi Laitila
040 868 4786
mervi.laitila(at)redcross.fi