Arsi Veikkolainen valittu uudeksi Vapepa-koordinaattoriksi

Uudeksi Vapepa-koordinaattoriksi Punaisen Ristin keskustoimistoon on valittu maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Arsi Veikkolainen.

Veikkolainen on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä, joka on nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Veikkolainen on toiminut projektipäällikkönä muun muassa Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeessa sekä Kolmas lähde -hankkeessa, jonka avulla edistettiin uusien ratkaisujen ja toimintamallien synnyttämistä kolmannen sektorin palvelutoimintaan. Hänellä on myös vahva partiotausta sekä järjestön työntekijänä että vapaaehtoisena.

Veikkolainen aloittaa työnsä Punaisen Ristin kotimaan valmiuden yksikössä 28. joulukuuta.